Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Bu kategoride Çevre Mühendisliği ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
%10

Son elli yıldır artan bir ivme kazanan teknolojideki gelişmeler, çağdaş teknolojinin ortaya çıkardığı bilimsel bir kavram olan radyasyon ya da ışıma sözcüğüne güncellik kazandırmıştır. Çoğumuz medyadan nükleer enerji, nükleer radyasyon, elektromanyetik (E.M) dalgalar ya da elektromanyetik radyasyon sözcülerini duymaktayız. Zaman zaman nükleer denemeler ya da reaktör kazaları dolayısıyla ortaya çıkan radyasyon tehlikesinden endişelenmekteyiz. Elektromanyetik spektrum radyasyon açısından iyonize e..

4,63TL 4,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Çevre mühendisliğinde Temel işlemler kitabı konular nedeniyle su ve atık su arıtımında temel bilgiler içermektedir. Bu konularla ilgili olarak Türkçe kaynağın az olmasından dolayı yararlı olacağı ile bu kitap okurlara sunulmuştur. Konuların daha iyi anlaşılması ve uygulamaya yönelik olması için konuların içerisine çözümlü örnek problemler ilave edilmiştir. Kitap bu nedenle temel bilgiler verilirken diğer taraftan da mühendisliği tasarımlarına doğru yönlendirmektedir. Su ve atık su arıtımında kul..

40,00TL 36,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Öncelikle, su alma yerinden alınan su bir şehre isale boru hattı ile götürülür. Bu isale hattı ile su götürülürken, bazı yerlerde basıncı kırmak için maslak, bazı yerlerde ise suyu yüksek bir kota yükseltmek için pompa ve şehre giriş yerlerinde de hazne gibi elemanlar inşa edilir. Hazneye gelen su buradan şehir şebekesine verilir. Şehir şebekesinden evlere su verilir ve bu su atık su olarak kanalizasyon sitemine geri döner. Bu kitapta; su alma sistemlerinin boyutlandırılması ve projelendirilmesi..

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel işlemlerin eksiksiz, güncellenmiş halini kapsamaktadır. 1. Bölmden 5. Bölüme kadar, kimyasal ve biyolojik kavramlar, reaktörlerin temel ilkeleri ve diğer ana süreçler konusunda sağlam bir altyapı verilmektedir. İzleyen bölümler, su ve atıksu arıtım tesislerinin tasarımına, bu tür birimlerin tasarımını etkileyen yeni teknikleri özenle açıklayarak uygulanabilir bir yaklaşım sunmaktadır. Okuyucuların temel işlemleri daha i..

81,00TL 72,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMAÇevre sorunlarının 1960’lı yıllara kadar birkaç ülke hariç, diğer ülkelerde fazla önemsenmemesi sonucu kirliliğe karşı önlemlerin alınması bir hayli gecikmiş ve çevre hızlı şekilde doğal dokusunu maalesef büyük ölçüde yitirmiştir. İlk sanayi ülkelerinin çevre sorunlarına diğer ülkelerden daha fazla ilgi gösterdiklerini ve bu konuda geçmişin tecrübelerinden dolayı daha duyarlı olduklarını görüyoruz. ... (Önsöz’den)..

12,96TL 12,31TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Çevre sorunları coğrafyadan siyasal bilimlere, biolojiden hukuka...birçok bilim dalının ilgilendiği mültidisipliner bir inceleme konusudur. Biz, iddiasız kitabımızı, özellikle öğretmen adayları için hazırladık. Coğrafya, sosyal bilgiler, Türkçe, biyoloji, sınıf öğretmeni olmak için öğrenimlerini sürdüren gençlerin bu yayından yararlanacaklarına inanıyoruz. Derslerin verimliliği açısından, kitabı, öğretim elemanı meslekdaşlarımız da bir başvuru kaynağı olarak izleyebileceklerdir... (Önsöz’den)..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİçeriği Bu kitapta yapı tasarımının doğal çevre ile olan ilişkisi anlatılmıştır. Bu çerçevede yapı çevre ilişkisi ele alınarak, yapılaşmanın çevreye etkileri incelenip, sürdürülebilir binaların tasarım ilkeleri belirlenmiştir. Böylece yapı tasarımı ve çevre etkileşimi kapsamında "Enerji etkin bina tasarımı" anlatılmıştır. Bu konu çerçevesinde bilgisayar desteği kullanılarak örnek uygulamalar yapılmıştır. Sürdürülebilir çevre ve enerji verimliliği konusunda çalışan ulusal ve uluslararası..

42,00TL 37,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Doğal küresel ısınmanın çevresel maliyetinin trilyonlarca dolar ile ölçüldüğü göz önüne alınmalıdır. BM Raporu, biyokütlenin birleşik ısı ve güç üretiminde kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmak için en iyi ve en ucuz seçeneklerden biri olacağını açıklamaktadır. Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktarı dünyanın yıllık enerji gereksiniminin yaklaşık on katına eşdeğerdir. Biyokütlenin % 90’dan fazlasını orman ağaçları oluşturmaktadır. Dünya ormanları günümüzde endüstriyel od..

23,15TL 20,83TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

Ünlü kızılderili atasözünün özetlediği Son ağaç öldüğü, son nehir zehirlendiği ve son balık yakalandığında paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız gerçeğini anlamakta geç kalınmaktadır. Malthus’un belirttiği gibi dünyanın, doğal dengesine dokunulmadan besleyeceği insan nüfusunun bir milyar kadar kalmasına karşın insanlık dengeyi bozarak tüm biyosfer zora sokmuştur ve hala bu gelişmeye karşı gereken duyarlılığı göstermemektedir. (Kitabın İçinden)..

39,00TL 35,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMADoğal küresel ısınmanın çevresel maliyetinin trilyonlarca dolar ile ölçüldüğü göz önüne alınmalıdır. BM Raporu, biyokütlenin birleşik ısı ve güç üretiminde kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmak için en iyi ve en ucuz seçeneklerden biri olacağını açıklamaktadır. Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktarı dünyanın yıllık enerji gereksiniminin yaklaşık on katına eşdeğerdir.Biyokütlenin % 90’dan fazlasını orman ağaçları oluşturmaktadır. Dünya ormanları günümüzde endüstr..

90,00TL 81,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo
%10

Ülkemiz hızla büyümekle birlikte sanayileşmektedir. Bu şekilde bir büyüme sanayileşme ve artan nüfus ile çevre kirliliği büyük boyutlara ulaşarak her çeşit sorunları da birlikte getirmektedir. Çevre kirlenmesinin önlenebilmesi veya kontrolün sağlanabilmesi için arıtıma tasarıma ve kimyasal analizlere gereksinim bulunmaktadır. Suların içmeye uygun olup olmadığının belirlenmesi sınıflanması kirliliklerin karakteristiklerinin incelenmesi ve oluşabilecek tepkimelerin anlaşılmasına yardımcı olacağı..

40,00TL 36,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Yeşil pazarlama uygulamalarında, “ürünlerin çevreci özelliklerini abartarak pazarlamak“ yerine (yeşil boyama), çevreci bir anlayışın bütünüyle benimsenerek uygulanması; tüketicilerde çevre bilincini geliştirici çabalara önem verilmesi; orta ve uzun vadede yeşil ürün talebinin büyümesine katkı sağlayacak ve firmalar da bundan yarar sağlayacaklardır. Diğer taraftan, toplumda bu şekilde çevre bilincinin gelişmesiyle, toplum hem kamunun hem de özel sektörün uygulamalarının denetçisi olacaktır. Yani ..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Su ürünleri fakültelerinde okutulan su kirliliği derslerinde yararlanılmak üzere hazırlanan bu kitabın sadece su ürünleri mühendisler için değil aynı zamanda pratikte çalışan konu ile ilgili tüm teknik personele yardımcı olacağı kanısındayım. Ülkemizde su ürünleri alanında lisans ve lisansüstü seviyesinde öğretim yapan bir çok fakülte bulunmasına karşı su kirliliği konusunda yazılmış yeteri sayıda Türkçe kitap bulunmamaktadır. Çalışmalara katkı yapacağı inancı ile yazılan bu kitabın, sonraki bas..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

“Ülkemiz açısından da son yıllarda önemi giderek daha iyi anlaşılan çevre gibi hassas bir konunun, çetişli üniversitelerimizden değerli akademisyenler tarafından tüm yönleriyle incelenmesi, bizlere geniş kapsamlı bir b ilgi hazinesi ve değerlendirebilme imkanı sunmaktadır. Değerli araştırmacıların kenid uzmanlık alanlarına uygun olarak çevre sorunlarına farkıl yaklaşımlarla eğilmeleri, konunun kompleks yapısının daha iyi anlaşılmasını sağladığına inanıyorum.“-Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya...(A..

27,78TL 26,39TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bilim ve Doğa dönüşümü sever. Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi, bilimin döngüsel sıçraması için gereklidir. Mutlak ya da son diye bir şey yoktur. Bilimin, ikilemlerin var olduğu çatlaklardan süzülerek hareket ettiğini söyleyebiliriz. Doğa kendini sürekli yenilerken bazı kuramların entropiye uğraması ise kaçınılmazdır. Artık yenilgiye merhaba demenin zamanı geldi, yenilenen doğaya ve kuramlarına... Ekolojik düşünce; doğayı “müzeci“, “salt koruma“ yaklaşımlarına teslim etmek değildir. Toplums..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Günümüzde, temel insan haklarının gerçekleştirilebilmesi için suyun gerekliliği artık tartışılmamakta olup; “yaşama hakkı“, “sağlık hakkı“ ve “yaşama standardına sahip olma hakkı“ gibi temel hakların su kaynaklarına erişim olmadan gerçekleştirilemeyeceği genel kabul görmektedir. Ancak, uluslararası anlaşmalar ve kararnamelerde su hala bir insan hakkı olarak tanımlanmamıştır. Su kullanımı konusu siyasi ve iktisadi çıkarlardan tamamen arındırılmış da değildir ve ortaklaşa kullanım konusunda ciddi ..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

13,89TL 12,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu eser; Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan “Yapay Sulakalanlar ile Atıksu Arıtımı“ dersi için kaynak kitap olması yanında, üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarımsal yapılar ve sulama, peyzaj mimarlığı bölümlerinin yardımcı kitabı olarak kullanılabilecektir. Bu çalışmada; yabancı ve yerli kaynaklardan geniş ölçüde yararlanılmış ve uzun yıllar süren çalışmalar sonunda öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda h..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Çevre kirlenmesi veya çevresel olayların doğru anlaşılabilmesi; alıcı ortamlardan doğru şekilde alınmış numunelerde, uygun seçilmiş parametrelerin, doğru ve güvenilir yapılmış analizlerinden elde edilen sonuçların doğru yorumlanabilmesi ile mümkündür. Bunun için de, tabiatta olan kimyasal olayların farkında olunması, bu anlamda da temel kimya kavramlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Güvenilir olmayan veya doğru yorumlanamayan analiz verileri ile doğru karar verilebilmesi de mümkün olmayacaktır..

95,00TL 85,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo