Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Bu kategoride Halkla İlişkiler ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMACoğrafi keşiflerle 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa’ya taşınan altın ve gümüş, sermaye birikim sürecinin tetikleyicisidir. Bu sermaye birikiminin tetiklediği üstel büyüme “asimetrik mübadeleyi” doğurmuştur. Üstel büyüme asimetrik mübadeleyi, asimetrik mübadele üstel büyümeyi beslemiştir. Böylece bir döngü oluşmuş ve bu döngü kendini 21. yüzyıla kadar taşıyabilmiştir. Asimetrik mübadele ticaretin tekeller tarafından baskılanmasından kitlelerin propaganda ile mobilize edilmesine; “olan”ın..

35,00TL 31,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
YENİ
%5

ACIKLAMASon yıllarda, bilgi teknolojilerinin gelişimi ve iletişim alanındaki uygulamalar çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir. İnternet, günümüzde bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştıran en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.   Dijital çağda internet aracılığıyla dijitalleşen iletişim, kurumsal anlamda önemli gelişimlere ve dönüşümlere yol açmıştır. İnternet ve dijital iletişim platformlarının etkisiyle şeffaflık, açık olma, erişim kolaylığı önem kazandığı için kurumsal iletişimin doğası d..

29,00TL 27,55TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMABir Yönetim Modeli: Mimar Sinan’da İbrahim Zeyd Gerçik, Osmanlı yönetici yetiştirme kurumlarından hareketle insan kaynakları, proje yönetimi, motivasyon ve kurum içi eğitim alanlarına dair uygulanabilir bilgi ve ilkelere ulaşıyor ve bir yönetim modeli inşa ediyor. "Dünya markası kurumlara sahip miyiz?", "Osmanlı’dan günümüze süregelen şirketlerimiz hangileri?" ve "Dünya ölçeğinde kurumsal devamlılığa sahip şirketler sıralamasında kaçıncı sıradayız?" gibi sorularla da Türkiye’de kurum kül..

27,00TL 24,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMASon yıllarda geleneksel yönetim anlayışında meydana gelen değişmeler; yöneten ve yönetilenler arasındaki sınırın daha bulanık bir hale gelmesi ve gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşılması durumunu ortaya çıkarmıştır. Yönetişim paradigmasına geçişle, kamu kurumlarının hedef kitleleriyle güven, diyalog, karşılıklı anlayış ve uyumu sağlamaya yönelik stratejik iletişim yönetimini gerçekleştirmesi daha da önem kazanmaya başlamıştır.Günümüzde özel sektör kuruluşlarının; hedef kitlel..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Halkla İlişkiler mesleği ticari örgütlerde yoğun ve yaygın şeklide kullanılıyor olmasına karşılık, yerel yönetimlerde ne derece uygulandığı ancak özel olarak ilgilenenler tarafından anlaşılmıştır. Gerçekte Yerel Yönetimler halkla ilişkiler mesleğinin uygulama alanlarından biri olarak üzerinde çalışacak zengin bir malzeme vermektedir. Dünyada yerel yönetimlerin gün geçtikçe artan cazibesi bu konudaki çalışma sayısını hızla arttırmış, bu arada yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin dönüşümü açısınd..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Ekonomi, din, kültür gibi farklı toplumsal alanlardan beden kimliğine ve siyasete kadar geniş bir yelpazede her geçen gün önemini ve etkisini artıran toplumsal hareketler, alternatif bir siyaset ve iletişim tarzına dönüşmüştür. Toplumsal gelişimin ve beraberinde gelen dönüşümünde etkisiyle ’eski’ ve ’yeni’ olarak kategorize edilen toplumsal hareketler, birbirinin devamı mı yoksa kopuşu mu noktasında da tartışılmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%-8

ACIKLAMAGünümüzde sürdürülebilir rekabetçi avantajın kaynağı insan kaynakları yönetiminden geçiyor. Stratejinin insan kaynakları ve daha dar anlamda insan sermayesini yönlendirme ve dikte etme rolünü anlamak günümüzde çok büyük bir önem taşımaktadır. Odaklanma, birlikte ele alma ve strateji çağdaş anlamda stratejik insan kaynakları yönetiminin en temel konularıdır. Elinizde tuttuğunuz çalışma bu kavramları dikkatte alarak hazırlanmıştır. Stratejinin insan kaynakları ile yolculuğunun ve artan se..

25,00TL 27,01TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%-2

ACIKLAMA Halkla ilişkiler, bir kurumun kamuoyunda yarattığı olumlu imajdır. Halka ilişkiler, yapılan doğru, dürüst ve güzel olan şeyleri halkla paylaşmaktır. Halkla ilişkiler bir tanıma ve tanıtma sanatıdır. Halkla ilişkiler, hedef kitleyi etkilemek için yapılan planlı ve bilinçli çalışmalardır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık iki kız kardeş gibidir, daha güzel olanı halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, bülbül gibi güzel bir sestir. Eğer bir ormanda bülbül ötmüyorsa, o ormanda bülbül yaşamıyo..

21,60TL 22,03TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

İletişim Çevre İlişkileri Bilişim Kitlesel İlişkiler Tanıtım Bu kitap okuyanı P.R. uzmanı yapıverecek bir tılsım kutusu değildir. P.R. uzmanı olmak, kitapta verilen temel bilgilere, deneyimi, sabrı, düş kırıklıklarını, heyecanları, yeni yöntemleri ve gelişmeleri ekleyerek edinilen birikimleri gerektiri. Elinizdeki kitap, uygulamacılara, mesleğe ilgi duyanlara ve halkla ilişkiler öğrencilerine P.R. konusunda temel bilgiler vermeyi amaç edinilerek hazırlandı. (Arka Kapak)..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMA..

25,00TL 23,75TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitabı oluşturan 10 bölüm Türkiye'de iletişim alanında çalışan akademisyenlerin özellikle Halkla İlişkiler mesleğine yönelik yeni yaklaşımları ele aldıkları teorik ve araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Çağın popüler bilim alanlarından iletişim; özellikle halkla ilişkiler konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen şirketlerin, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yegâne kullanım aracı medya olan iletişim bilimleri, teknolojik iletişim ortamlarının gelişimi ile yakalanması..

29,00TL 26,09TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

Bu çalışma, geçmişten günümüze halkla ilişkiler sürecini incelemektedir. Çalışmada, halkla ilişkilerle ilişkili olduğu ifade edilen birçok konu ve olay ele alınmakta, belirli sıralamalar takip edilerek bu konu ve olaylara yer verilmektedir. Bu sıralamalarda sadece halkla ilişkiler eğitimindeki gelişim sürecine değinilmektedir. (Arka Kapak)..

35,00TL 33,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

19,00TL 17,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA"Hayatın her alanında iletişim, hangi türden olursa olsun ve hangi araçlarla yapılırsa yapılsın gittikçe önem kazanan bir konudur. Özelde aile bireyleriyle, çevremizdeki insanlarla, çalışma arkadaşlarımızla genelde ise toplumla iletişime geçmek ve bu iletişimin etkililiği ve sürekliğini sağlayacak bir döngü kurabilmek ince düşünüş, özen, sabır ve emek ister. İletişim döngüsünde en kritik nokta, demek istediklerimizin demek istediğimiz gibi algılanıp algılanmadığıdır. Alıcı konumunda..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu çalışma; Anadolu ve Trakya halkının, 1918-1922 yılları arasında, özgür ve bağımsız yaşamak için; kendisine yönelik çok değişken tehdide karşı yapmış olduğu Milli Mücadele’nin halkla ilişkiler desteğini ortaya koymaktadır. Mondros Mütarekesi ile Mudanya Mütarekesi arasındaki dönemde halka ilişkiler; çok yönlü ve amaçlı yöntemlerin izlenmesiyle, Osmanlı Hükümetleri, İtilaf Devletleri, Yerel-Bölgesel Kongreler ve Ulusal-Merkezi Yönetim gibi otorite merkezleri tarafından uygulanmıştır. Bu..

38,01TL 34,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Halkla İlişkiler Yönetimi için önerilen en yaygın yaklaşım dört adımlı bir planlama döngüsüdür ve bu döngüde araştırma hem ilk adım hem de son adımda yer alır; araştırma - planlama - yürütme - değerlendirme. Araştırma, bilimsel yönteme dayalı olarak sistematik biçimde yürütülmediğinde gelişigüzel istihbarat toplamaktan öteye bir anlam taşımaz. Bilimselliği sağlanmış araştırmalar çok uzun süredir pazarlama araştırmaları olarak ticari kuruşların başvurdukları bir uygulamadır. (Girişten)..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap; halkla ilişkiler için öngörülen ve bir sirk organizatörü olan P. T. Barnum’un uygulamaları ile halkla ilişkilerin nasıl ortaya çıktığına odaklanan iletişim uygulamalarının yönetiminden halkla ilişkilerin gerçekte ne olduğuna odaklanan sosyal (enterprise) strateji düzeyindeki stratejik iletişim yönetimi işlevine dönüşümü anlatır. Halkla ilişkilere bu perspektiften bir bakış halkla ilişkilerin algılanışına salt halkla ilişkiler pratisyeninin (halkla ilişkiler eğitimi almamış ve yaptığı ..

27,00TL 24,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMAİnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan etkinlikler, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hızlı bir dijitalleşme sürecine girmiştir. Dijitalleşme ile etkinlikler yeni birer mekan, zaman ve hafızaya sahip olmuştur. Artık insanlar daha evlerinden çıkmadan etkinliklerin bir parçası olabilmekte ve etkinliklerin akışını etkileyebilen bir konuma gelmiştir. Bu yüzden etkinlik yöneticileri insan-teknoloji ilişkisini göz önüne alarak yeni ilet..

30,00TL 28,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAHuffington Post’un kurucusundan başarının yeni tanımı: Sağlık, Bilgelik, Mucize ve ÖzveriDuvarları süsleyen çerçeveli diplomaları, sertifikaları, unvanları, terfileri, beş yıllık kariyer planlarını, göz kamaştırıcı CV’leri, uykusuz geceleri, her şeyi önüne katıp götüren rüzgâra bırakın. Orada öylece kalın, dünya, siz ve içinizdeki müzik... Ölümünüzü düşünün, öldükten sonra arkanızdan söylenecek sözleri... Duydunuz mu kimse madalyalarınızdan, plaketlerinizden bahsetmiyor! İçinizden yansıy..

29,00TL 26,09TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Halkla ilişkiler 2.0’ın dünyasına hoşgeldiniz Halkla ilişkiler, internet ve sosyal medya ile sadece yakınlaşmakla kalmadı, sıkı bir işbirliğine girdi. Bu işbirliği aslında hedef kitleler ile kurum ve marka işbirliğini de temsil etmekte. Bugün iletişimciler, halkla ilişkiler uzmanları internet ve sosyal medya teknolojilerini kullanarak paydaşlarıyla etkileşim içine giriyor, kurum ve markalar da paydaşlarıyla sohbet ederek bağlantıda kalıyorlar. Yeni Paydaşlar, yeni teknikler; Özlem Aşman Alikı..

23,00TL 20,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo