İktisat

İktisat

Bu kategoride İktisat ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMAVergi Uyumu Davranışsal İktisat ve Kamu Maliyesi İlişkisi Türkiye Uygulaması ..

32,41TL 29,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMAPiyasada bu kadar Mikro İktisat kitabı varken neden yeni bir kitaba ihtiyaç duyduk?Akademik kitapların en önemli özelliklerinden biri, her birinin özgün nitelikte hazırlanıyor olmasıdır. Gerek yabancı gerekse de yerli akademisyenler tarafından kaleme alınan Mikro İktisat ders kitaplarının içeriği birbiriyle oldukça paralel olmasına karşın, eserlerin sunuluş biçimi birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Bu farklılık akademik açıdan son derece önemli bir kazanım olmasına karşın, ülkemi..

63,00TL 56,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMANeden bazı dönemlerde ekonomiler hızlı büyürken, bazı dönemlerde durgunluk yaşarlar? Neden insanlar çalışmak istedikleri halde, bazen kendilerini işsiz durumda bulurlar? Neden ekonomilerde enflasyon (fiyat artışları) ortaya çıkar ve bu bunun bir zararı var mıdır? Döviz kurları neden değişir ve bu değişikliğin ihracat ile ithalat üzerindeki etkileri nelerdir? Bu gibi makroekonomik konular bütün ülkeleri etkiler ve iktisatçılardan bu konuları açıklamaları ve çözüm bulmaları istenir...

37,04TL 33,34TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

41,50TL 37,35TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Güney Kore’nin genel profili ve tarihi Güney Kore’de kalkınma stratejisinin temel özelikleri ve başarının faktörleri Kalkınma yolunda Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikaları ve Güney Kore ile karşılaştırılması Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikaları ve Güney Kore ile karşılaştırılması (Tanıtım Bülteninden)..

18,50TL 16,65TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Türkiye’de kırsal ve kentsel yoksulluğun, ekonomik gelişmemişliğin zirvede olduğu bölgelerimizde ve kentlerimizde, ciddi sosyo-ekonomik problemlerin ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Eğitim, sağlık, kültür, istihdam ve benzeri alanlarda yaşanan problemlerin arkasında yanlış kamu politikaları olduğu kadar, yerel gelişim için kent yöneticilerinin ve kent paydaşlarının politika üretmeyişi, yerel dinamikler kullanılarak toplumsal aktörlerin kalkınma gelişme ekseninde seferber edilemeyişi de ayrı b..

27,00TL 24,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap iktisadın doğası hakkında bir incelemedir. Başlangıç bölümlerinde bilim felsefesindeki güncel düşünceleri ve yöntem üzerine yazılanların bir değerlendirmesi sunulmaktadır. Profesör Blaug, daha sonra refah ekonomisinin mantıksal statüsü gibi zorlayıcı bir sorunu ele alarak okuyucuyu iktisatta öne çıkan konuların anlaşılmasına yöneltmektedir. Ardından önde gelen iktisat tartışmalarını içeren bir dizi vaka çalışması bunu izlemektedir. Burada amaç, iktisatçıların üzerinde anlaşmaya varama..

44,00TL 39,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABankalar, tasarruf sahipleri ile kredi talebi olan işletmeleri, bir araya getiren kurumlardır. Bankalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finans sektörünün temel taşlarındandır, ülke ekonomisi içinde önemli görevler ve fonksiyonlar üstlenmektedir. 1980’lerden sonra bankaların Türkiye ekonomisi açısından öneminin artışı yadsınamaz gerçektir. Bankalar, teknolojik gelişimin öncülüğünü yapan kurumlardır. Tüm teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeleri çalışmalarına adapte etmekte..

24,50TL 22,05TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Avrupa Birliği üzerine yapılmış bu yetkin çalışmada, ancak toplumsal yaşamın temel birimi olarak sınıflar üzerine odaklanan bir tahlilin Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesinin iç çelişkilerine ışık tutabileceği öne sürülüyor. Bu köktenci yaklaşımdan iki özgül tema çıkıyor: Birincisi, rekabet ve toplumsal politika, ekonomi ve para birliği, ortak tarım politikası ve göç gibi konular, alışılmışın dışında, özgün bir tarzda ele alınıyor. İkincisi, örneğin Birlik’in karar alma sürecinde çıkar gruplarının..

29,63TL 26,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

75,00TL 67,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İktisat son çeyrek yüzyılda teorik bir kaosa sürüklenmiştir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan “stagflasyon“, Keynezyen İktisada duyulan güveni önemli ölçüde sarsmış ve yeni teorilerin aranmasına başlanılmıştır. Sırasıyla, monotearizm, arz iktisadı, rasyonel beklentiler teorisi ve yeni klasik iktisat sahneye çıkmıştır. Bu teori bolluğu içinde ikitisat öğrencisi yolunu şaşırdığı gibi, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretmek olanağı da azalmıştır.İktisadın içine sürüklendiği bu karmaşa ortamına ışık tu..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İktisadi faaliyetleri yönlendiren ve iktisadi sorunlara çözüm arayan ünlü iktisatçıların görüşleri, bu eserin sınırlı çerçevesi içinde okuyuculara aktarılmaya çalışılmaktadır. Aslında bütün insanlar, iktisatçı olmasalar bile, kendi bilgi ve çevrelerine göre iktisadi davranırlar. Bu nedenle de bugün olduğu gibi her çağda ve dönemde insanlar, iktisadi konularla ilgilenmişler ve iktisadi sorunlarına çözüm aramışlardır. İktisat bilimi, çalışma ile yaşama, üretim ile tüketim ve arz ile talep arasında..

42,00TL 37,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Ekonometri Bölümlerinde, okutulan İstatistik derslerinde karşılaşılan Türkçe kaynak sorununu gidermek ve sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılara temel kaynak oluşturmak üzere yazılmıştır. Kitap, toplam 13 bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde temel istatistiksel kavramlar, tablo-grafik ve sayısal özetleme yöntemleri ile veri se..

27,78TL 25,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İlk kez 1944’te ’vahşi kapitalizm’in kalesi Amerika’da yayımlanan Büyük Dönüşüm şu cümleyle başlar: ’Ondokuzuncu yüzyıl uygarlığı çöktü.’ Karl Polanyi’nin çöktüğünü ilan ettiği ondokuzuncu yüzyıl uygarlığının can damarı ve temel biçimlendiricisi, kendi kurallarına göre işleyen piyasaydı; emek, toprak ve parayı metalar haline getiren ve insan toplumlarını uluslararası düzeyde eşi görülmemiş bir kurumsal tekdüzeleşme içinde kendine kayıtsız şartsız bağımlı kılan piyasa sistemi... Polanyi’ye göre ç..

45,00TL 40,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

46,30TL 41,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİktisat giriş ders kitabı, METEB-YÖK işbirliği ile hazırlanan meslek yüksekokullarındaki iktisada giriş dersi müfredat konularını kapsamaktadır. Ders notu hazırlanırken birçok kaynak taranmış müfredat konularına göre düzenlenmiştir. 2016 Kasım ayında güncellenmiştir...

16,20TL 14,58TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA1. ÇALIŞMA İKTİSADININ TEMEL KAVRAMLARI  2. İŞGÜCÜ ARZI  3. İŞGÜCÜ TALEBİ VE DENGELER  4. İŞGÜCÜ PİYASALARI VE TÜRKİYE  5. ÜCRET, ÜCRET KURAMLARI VE ÜCRET FARKLILIKLARI  6. ÇALIŞMA HAYAT INDA ÖRGÜTLER VE PAZARLIKLAR  (SENDİKALAR VE TOPLU PAZARLIK SİSTEMİ)  7. İŞSİZLİK VE TÜRKİYE..

28,00TL 25,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

KPSS Müfettişlik Uzmanlık Hakimlik Kaymakamlık Sınavları İçin..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İktisat politikalarının temel hedefi, ülkelerin refah düzeyini artırmak, yani ülkeleri daha üst düzeydeki bir kalkınma seviyesine ulaştırmaktır. Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, meselenin sadece ekonomik büyüme ile sınırlandırılamayacak kadar önemli olduğunu; ayrıca, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, bireysel mutluluk vb. birçok kavramı da içine alan oldukça kapsamlı analizler yapılması gerekliliğini görmekteyiz. Bu yüzden, sadece ekonomik büyüme kavramının ön plana çıkarılıp, kalkınma k..

32,41TL 29,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu anlamda bu kitabın iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ulusal rekabet gücü açısından yenilik faktörünün önemini ortaya koymaktır. İkincisi ise, Türkçe literatürde detaylı bir şekilde incelenmeyen yenilik göstergeleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak ve bu göstergeler açısından Türkiye’nin durumunu karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir.Bu çalışmada, “yenilik“ ve “rekabet gücü“ göstergeleri yabancı literatürde yer alan tüm ayrıntıları ile ele alınmış; her bir gösterge açısından T..

13,50TL 12,15TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo