Kimya - Kimya Mühendisliği

Kimya - Kimya Mühendisliği

Bu kategoride Kimya - Kimya Mühendisliği ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
%10

ACIKLAMAEğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında farklı dönemlerde okutulan 4 adet Genel Kimya dersi bulunmakta olup bunların içerikleri YÖK tarafından oluşturulmuştur. Bunlardan Genel Kimya 1 ve Genel Kimya 2 diğer kimya bölümü öğrencilerinin almakta olduğu Genel Kimya dersi içeriğine benzemekle birlikte, Genel Kimya 3 ve Genel Kimya 4 sırasıyla Analitik ve Organik Kimya ağırlıklıdır. Bir döneme sıkıştırılan bu derslerin içeriğinin organize edilmesi ve öğrenci düzeyine uygu..

52,00TL 46,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bağlanma ve İzomerlik Alkanlar ve Halkalı Alkanlar: Konformasyon İzomerisi ve Geometrik İzomeri Alkenler ve Alkinler Aromatik Bileşikler Stereoizomerlik Organik Halojen Bileşikleri; Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri Alkoller, Fenoller ve Tiyoller Eter ve Epoksitler (İçindekiler’den)..

53,00TL 47,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde dördüncü sınıf öğrencilerine yıllardır verilen “Atom ve Molekül Yapısı“ ve “Çekirdek Kimyası“ derslerinin konuların içermektedir. Kitaptaki konuların bir kısmına daha önceki sınıflarda da çeşitli derslerin içinde dereceye kadar değinilmektedir. Fakat, bu derslerde hem yeterince ayrıntı verilmemekte, hem de mezuniyete kadar geçen yıllar boyunca, ileride öğretmenlik yaşamında çok gerekli olacak olan bilgilerin bir kısmı taz..

50,00TL 45,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Çevre kirlenmesi veya çevresel olayların doğru anlaşılabilmesi; alıcı ortamlardan doğru şekilde alınmış numunelerde, uygun seçilmiş parametrelerin, doğru ve güvenilir yapılmış analizlerinden elde edilen sonuçların doğru yorumlanabilmesi ile mümkündür. Bunun için de, tabiatta olan kimyasal olayların farkında olunması, bu anlamda da temel kimya kavramlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Güvenilir olmayan veya doğru yorumlanamayan analiz verileri ile doğru karar verilebilmesi de mümkün olmayacaktır..

95,00TL 85,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo
%10

Genel Kimya IV (Organik kimya) olarak hazırlanan bu kitap, Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için, YÖK’ün 2006, 2007 öğretim yılında uygulamaya koyduğu yeniden yapılandırma programı müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta organik kimyanın temel kavramları, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazır bulunuşluk durumlarına ve öğretmenlik mesleğinde gereksinim duyacakları bilgi düzeyine uygun olarak anlatılmıştır. Konular, örnek soru çözümleri ile zen..

31,48TL 28,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMAOhio State Üniversitesi öğretim üyelerinden Robert Brodkey ve Harry Hershey tarafından yayınlanan Taşınım Olayları Ortak Yaklaşım kitabı, Taşınım Olaylarına yani ısı, kütle ve momentum transferine ait kavramları ortak ve bütünleştirici bir tarzda ele almış, birbirleriyle ilişkilendirerek genel eşitlikler halinde ifade etmiştir. Kitabın özellikle taşınım olaylarına ait temel kavramları son derece anlaşılabilir ve basit bir şekilde sunması ve öğrenciyi konudan koparmadan karmaşık uygulamal..

42,00TL 39,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Genel Kimya dersi, Üniversitelerin kimya, fizik, çevre, biyoloji, sağlık bilimleri, ziraat ve çeşitli mühendislik alanlarında öğrenim gören öğrencilerin birinci sınıfta almak zorunda oldukları temel derslerden biridir. Bu kitap tam yıl Genel Kimya dersi okuyan öğrenciler için uygun olmakla birlikte, bir dönem Genel Kimya dersi okuyan öğrencilerin de kolaylıkla anlayabileceği şekilde düzenlenmiştir. Öğrenci ve öğretim üyelerinin gereksinimleri göz önüne alınarak günümüz öğretim teknikleri kullanı..

90,00TL 81,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo
%10

Kitap kapsamında, herhangi bir sistemin analizi için gerekli temel hal değişkenleri ve hal fonksiyonları irdelenerek termodinamiğin yasaları üzerinde durulmuştur. Gaz moleküllerinin davranışları, moleküller arası etkileşmeler, ısınma ısıları, iç enerji ve entalpi ilişkileri açıklanmıştır. Bir sistem için ısı ve iş ilişkisi irdelenerek, sürekli çalışan bir iş makinesi ve ısı pompası verimlilikleri ve uygulamaları ile birlikte entropi kavramı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Doğa olaylarının iste..

45,00TL 40,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

16,85TL 15,16TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitabın amaçlarından birisi, elektroanalitik kimyanın temellerini ve modern tekniklerini (voltametri, potansyiometri, kulometri ve kondüktometri) öğretmek ve bu sayede, istenilen analizleri doğru, güvenilir hassas ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektir. İyi analiz sonuçlarının alınabilmesi ve bunlarn doğru değerlendirilmesi ancak elektroanalitik kimyanın ve bunların temel eşitliklerinin iyi bilinmesi, anlaşılması ve uygulanmasıyla mümkündür. Elektroanalitik kimya enstrumental analiz, analit..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Malzeme bilimi çok kapsamlı bir o kadar da karmaşıktır. Malzeme biliminin günümüzde ulaştığı noktada artık genel bir malzeme uzmanlığından bahsetmek olanaksızdır. Artık farklı özellikteki malzemelerin uzmanlıkları vardır. Malzeme seçmek çok kapsamlı ve zor bir iştir. Bir yanıyla kimya, bir yanıyla mekanik, bir yanıyla da ekonomi bilimi malzeme seçiminde rol oynar. Ancak bu tür kapsamlı malzeme seçimleri bir ekip tarafından ve çok büyük boyutlu üretimler için yapılır. (Önsöz’den)..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitapta atomun yapısı, kovalent bağlanma, moleküler geometri, moleküler simetri, moleküler orbital kuramı, iyonik bağlanma ve katı hal konuları yer almaktadır. İnorganik kimyanın kuramsal temelleri olan bu konular, neden, niçin ve nasıl sorularına yanıt verecek şekilde sunulmuştur. Simetriye ayrı bir özen gösterilmiş, titreşim (İnfrared ve Raman) spektroskopisi ve moleküler orbital uygulamaları örnekler ile açıklanmıştır. (Önsöz’den)..

38,50TL 34,65TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu ders kitabını kullanan mühendislik öğrencilerinin malzeme bilimi ve mühendisliğe temel bir kurs aldıkları veya konu üzerinde bir kitabı çalışmış oldukları kabul edilmiştir.(Önsöz’ den)..

35,19TL 31,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitapta, maddelerle uğraşan öğrencilerin gereksinmeleri gözönüne alınarak genel kimya okuyan öğrencilerin önemli bir kısmının yalnızca kimya alanında ilerlemeyeceği, biyoloji, tıp, mühendislik, çevre, ziraat vb. alanlarda öğrenim göreceği öngörülmüştür. Bazı öğrencilerin ise göreceği yegane kimyanın genel kimya olduğu bilinciyle hareket edilmiştir. Bu kitap düzenlenirken bütün öğrencilerin gereksindiği bilgiler verilmeye çalışılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)..

71,00TL 63,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMABu kitap, kimya laboratuvarında eğitim alacak öğrencilerin bilmesi gereken temel bilgileri ve kuralları, kimya laboratuvarı tekniklerine giriş, genel kimya deneyleri, yeşil kimya ve yeşil kimya deneylerini içermektedir. Kitapta kullanılan anlatım dili sade ve kimya eğitimine yeni başlayanların anlayacağı düzeydedir. Genel kimya derslerinde anlatılan ve teorik olarak öğretilen konuların uygulamalarının yapılacağı yer Genel Kimya Laboratuvarıdır. Kitapta teorik bilgi ve deneysel anlatımla..

25,00TL 23,75TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği lisans öğrenimi gören öğrencilere elektrokimyanın temel bilgilerini vermek için hazırlanan bu kitap daha önce dört defa basılmış bilgileri yeniden gözden geçirilerek ve sayfa düzeni değiştirilip yeniden dizilerek kullanıma sunulmuştur. Modern elektrokimyanın asıl konusu elektrikli ara fazlarda meydana gelen aolylardır. Fakat buna geçmeden önce ara fazların birinci yanını oluşturan elektronik iletkenlerin ve ikinci yanını oluşturan elektrolitik iletkenl..

60,00TL 54,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kimyasal kinetik fizikokimya anabilim dalında yer alan ve reaksiyon hızı, reaksiyon hızına etki eden faktörler, reaksiyon mekanizması, reaksiyon mertebesi, reaksiyon hızını ölçme metotları, kataliz, karmaşık reaksiyonlar, fotokimyasal reaksiyonlar gibi konuları inceleyen bir bilim dalıdır. Kitap, 1988 yılından beri Selçuk Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalında verdiğim Kimyasal Kinetik ders notlan düzenlenerek hazırlanmıştır. Konuların d..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Çok sayıda bileşik, kimyasal madde ismi, tepkime ve mekanizmalar içerdiğinden biyokimya bir çok insan için öğrenilmesi zor bir bilim olarak görülür. Sağlık bilimleri öğrencilerinin yüksek öğrenimleri öncesinde eksik olan temel kimya ile organik kimya bilgilerini tamamlamak ve eğitimleri süresince biyokimyasal olayları ezberlemeden, anlayarak öğrenmeleri için hazırlanan bu kitapta temel biyokimya konularına kısa ön bilgiler şeklinde giriş yapılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)..

48,00TL 43,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%5

ACIKLAMABu kitap Taşınım Olaylarının temel kavramlarını ortak ve bütünleştirici bir tarzda ele almaktadır ve ısı, kütle ve momentum transferleri arasındaki benzerlikleri kullanarak taşınım olaylarına ait daha karmaşık kavramları açıklamaktadır. Kitap üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm taşınım olaylarındaki temel kavramları, ikinci bölüm daha ayrıntılı uygulamaları kapsamaktadır. Taşınım özellikleri ise üçüncü bölüm de verilmiştir. Üç taşınım olayı -ısı, kütle ve momentum transferi- ayrıntı..

39,00TL 37,05TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap, bir akademisyen ve bir sanayicinin ortak çalışması ile , kimya mühendislerinin üniversite hayatının başlangıcından çalışma hayatının ilk yıllarına kadar faydalanabilecekleri bir Başvuru Kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitap, Kimya Mühendisliğine Giriş ders kitabı, Tasarım dersinde yardımcı kitap olarak kullanılabilir. Öğrencilerin eğitiminin ilk yılları için hiçbir derste anlatılmayan ve ders kitaplarında yer almayan, ancak öğrencilerin bilmesi beklenen bilgilere kitabın ikinci kesimind..

75,00TL 67,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo