Buhara Yayınları

Bu yayınevimiz genellikle : Çocuk Kitapları | Yabancı Dilde Hikaye | Dinler - Mitolojiler | Dinler Tarihi - Felsefesi | Edebiyat | Anı - Mektup - Günlük - Hatıra | Antoloji | Araştırma - Deneme - İnceleme | Biyografi - Otobiyografi - Monografi | Modern Klasikler | Roman | Genel Konular | Diğer | Makale - Deneme - Derleme | İnsan ve Toplum | Kişisel Gelişim | İslam | Araştırma-İnceleme | Biyografi - Otobiyografi | Dini Roman | Hz. Muhammed Aleyhisselam | İbadete Dair | İslam Tarihi | Kuran ve Kuran Üzerine | Kuranı Kerim | Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar | Tefsir-Meal | Politika | Politik Hareketler | Tarih | Şiir | Çeviri Şiir kategorilerinde kitap çıkarmaktadır. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz.

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMAAyet, hadis, salavat, tesbih ve zikirlere bizzat tarikat müessesi pirler tarafından tertip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara göre oluşan evrad yahut ahzab kitaplarının olduğu malumdur.Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed Rifai, Seyyid Ahmet Bedevi, Seyyid İbrahim Desuki, Şeyh Ebu'l Hasan Ali Şazeli, Şeyh Şihabüddin Sühreverdi ve Şeyh Sa'düddin Cebavi Hazretlerinin vird yahut hizbleri bunlardan ilk akla gelenlerdir. İşte böylesi evradı bulunan pirlerden birisi de 17. asr..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMADelailü’l-Hayrat, Şeyh Muhammed Cezûli Hazretleri’nin, İslam dünyasının hemen her tarafında çok yaygın olarak okunan ve Anadolu’da Kara Davûd şerhi ile meşhur olan evrâdıdır. Türkler arasında daha çok “Delail-i Şerîf”, “Delail-i Hayrat” ve “Delail” diye bilinen evradın tam adı Delailü’l-Hayrat ve Şevariku’l-Envar fî Zikri’s-Salat Ale’n-Nebiyyi’l-Muhtar’dır. Delailü’l-Hayrat’ı sadece Cezûliyye veya Şazeliyye mensupları değil diğer tarikat mensupları, hatta bir tarikata müntesip olmayan Mü..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMAGerek Kur’ân-ı Kerîm ve gerekse hadîs-i şerîflerde “hubb”, “muhabbet” ve “meveddet” ile bunlardan türetilen kelimelerle epeyce yerde geçen sevgi kavramı, tasavvuf tarihinde ilk dönemlerden itibaren sûfîlerin üzerinde durduğu, hakkında çokça görüş serdettiği önemli kavramlardan biri olmuştur.  Nitekim bu kavram, Rabia Adeviyye (v. 185/801), Ma’rûf Kerhî (v. 200/815), Zünnûn Mısrî (v. 245/859) gibi sûfîlerin görüşlerinin temelini teşkil etmiş, Hâris Muhâsibî (v. 243/257) ve Amr b. Osman Me..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMA“Ali Emîrî Efendi’nin Levâmiü’l-Hamîdiyye isimli eseri onun Osmanlı hanedanına olan bağlılığını ve Sultan Abdülhamîd’e duyduğu muhabbetini gösteren en bariz örnektir.  Bu metin Sultan Abdülhamîd’i yakinen tanıyan ve uzun süre memuriyetinde bulunan bir şahsiyetin duygu ve düşüncelerini aksettirdiği gibi Sultan Abdülhamîd dönemine de ışık tutacak hüviyettedir. Zira II. Sultan Abdülhamîd anlatılırken uzun yıllar onun döneminin şair ve yazarlarınca neredeyse hiç sevilmeyen bir padişah olduğ..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAAllah’ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur, sen beni yarattın, ben senin kulunum.Allah’ım! Kasten veya hataen, gizli ve aşikâr olarak işlediğim bütün günahlardan bağışlamanı isterim; bildiğim ve bilmediğim günahlardan sana tevbe eylerim.Kuvvet ve kudret, yalnız ve ancak yüce ve ulu Allah’ındır.Allah’ın dilediği olur, dilemediği hiç bir şey de olmaz. Şunu bilmekteyim ki Allah, şüphesiz her şeye kâdirdir.Yine şunu bilmekteyim ki, Allah, muhakkak surette ilmiyle her şeyi kuşatm..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAArtık adımı sorma her an değişiyor Peşimden gelme ben de kayboldum Esrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk içermeyen mucizevi ve gizemli bir aşk yolculuğudur.Bir gece yarısı Konstantiniyye'nin sisli sokaklarında materyal âlemin girdaplarındaki çıkmazlarda dolaşan Savcı sıradan bir selamlaşma ile birden kendini rüyada rüyete, rüyette aşk ruletine giren adamlarla kozmik gayb âleminin en uç noktasında bulmuştur... Simurg ve yedi kuşun kırk..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

Veliler ordu ordu olsa..Bunların başbuğlarından da ayrı bir ordu kurulsa..Ona başbuğ olacaklardan da bir ordu..Son başbuğ kim olurdu? Dereceler sonsuz, fakat bizim biliş ve bildiriş vasıtalarımız sınırlı, kıyas basamaklarımız sayılı.. Hayatın son basamağıyla Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ayak parmaklarına bile yetişemeyeceğimizi acz içinde bildirelim ki, son başbuğ kendileri olurdu. Böyleyken son başbuğ bir tane değil... Her biri her birinden ayrı ayrı üstün... Allah’ın lütfu, bu..Verdiğini ve e..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitabın yazarı;1981 yılının 00.02 anında Almanya'nın en büyük üçüncü kenti Bavyera eyâletinin başkenti München (Münih) şehrinde doğan Almanya'nın ilk bebeği Pelin OrtataşBüyümüş, okumuş, mesleki beceriler kazanmış, genç kız olmuş, gönlü derin, ufku geniş, sevgi ve hoşgörü dolu. Edebiyatla ilgilenmiş acemiliğini bu kitapla atarak tecrübe merdivenlerine dayanmıştır.Halen pek çok Türk gibi, Almanya'da yaşamakta ise de; Türkiye'de akrabaları, yakınları, emsalleri ve sevdikleri mevcuttur...

6,94TL 6,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu eserde,bir insanın kendi iç dünyasında yaşadığı duygular,felsefi ve psikolojik yöntemler kullanılarak anlatılmaktadır. Ayrıca şiirsel bir dil kullanılarak içsel duyguların etkili bir şekilde aktarımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda eserde bir kişinin yaptıklarına karşılık aldığı çok çeşitli tepkiler sonucunda hüzün ve mutluluk arasında gidip gelmesi ve kendi içinde yaşadığı duygusal çelişkiler işlenmektedir.Bütün bunlarla beraber bir insanın,bizzat kendi aklı ve kalbi arasınd..

10,00TL 9,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAKim ki yüz tutup münâcât eyledi dergâhına Hâşa mahrûm komayasın yâ Ganî PerverdigârCümle maksûd u murâdım hazretinden dilerim Senden ayrık kimse yoktur yâ Ganî PerverdigârMustafâ’nın âb-ı rûyu hakkı-çün yâ Müsteân Tamu odından halâs et yâ Ganî PerverdigârOl kıyâmet şiddetinden sen halâs et cümlemiz Mustafâ’ya sen bağışla yâ Ganî PerverdigârOkuyanı hem yazanı rahmetinle yarlığa Dinleyenleri dahi hem yâ Ganî Perverdigâr..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslami Türk-Edebiyatının en Meşhur mesnevi şairlerinden Olan Süleyman Çelebi, yüceliğini de Kainatın yaradılış sebebi, Kurtarıcımız, Müjdeci-miz (sav) ‘anlatmak amacıyla “Vesiletü’n-Necat-Kurtuluş Sebebi, Vesilesi” adındaki Meşhur mesnevisini kaleme al-mıştır.Müslüman Türk Milleti, Kâinatın Efendisine duyulan sevgi ve saygıyı en coşkun Bir sekilde mantık birimi eden met Değerli’nin esere, oğlu Dereceli İlgi ve Alaka göstermiştir. Mevlid-i Şerif, mübarek gün ilave ve gecelerde, şüheda ve ..

8,00TL 7,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAO şehrin felek-veş iki kutbu var  Nola rifati olsa gerdun-medar Birisi enis-i dil-i aşıkan  Birisi sezayi-i mu-ciz beyan  Ziyaret edip ibtida anları Sevindim görüp tekyede canları Cenab-ı Enisin alıp himmetin  İşitdim Sezayi ile sobetin Cihanın gamından bulup rahatı Ederlerdi kabr içre can sohbeti Gam-ı alemi terk edip bizlerle Komşular sözü ikisi bir yere Alıp neşesin alem-i vahdetin İçerlerdi camın dem-i vahdetin Dedim bana bir cam Allah için Derunumdaki ateşin ah için  ..

40,00TL 36,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAÂdâbu'l-Mürîd, sûfilerin sohbetinde bulunanların, onlara bağlananların ve bir tasavvuf yoluna girenlerin uymaları icâb eden âdâb ve erkân ile seyr ü sülûk esnasında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan bahseden, müridlere ve dervişlere kılavuzluk yapan eserlere verilen isimlerden birisidir.Osman Şems Efendi, söz konusu Mesnevîsinde mürşid, mürşidin gerekliliği ve mürîdin âdabı gibi seyr ü sülûkla ilgili üç ana konuya temas etmiştir. Ona göre mürşid, çok az bulunan kıymetli mücev..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMATarîkat sırlarının lâmbası, hakikat nurlarının anahtarı, kutublar kutbu Seyyid İbrâhîm ed-Desûkî Hazretleri,  İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve ulu tarîkat ricalinin önde gelenlerinden olup, "Aktâb-ı Erbaa"dan (dört büyük kutuptan) birisidir.Seyyid İbrâhîm ed-Desûkî Hazretleri'nin tam adı, Burhâneddin İbrâhîm b. Ebi'l-Mecd ed-Desûkî el-Kureşî'dir. Aşağı Mısır'daki Markus yahut Reşid kasabası civârında Kûd adlı beldeye yakın Nil nehrinin batı sahilinde bulunan Desûk'ta dünyâya geldiği b..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

Hoca Ahmed Yesevî ile hikmetler saçn, Mevlana ile semâeden, Yunusla aşa gelipilahiler söleyen, HacıBektaşıVeli ile hoşöünü zirvesine çıan, HacıBayram-ıVeliile sevgi deryasıa dalan ve Dede Korkutla bilgeleşn Tük-İlam medeniyeti, HocaNasreddin ile tebessü etmiş güeçyüüügötermişir. O, yerine göe bir alim, bir dervişbir yöetici, bir imam, bir tücar, bir esnaf, bir aile reisi, bir çcuk kıacasıbir din ve halkadamıı. Onun hedefi insanlarıkımadan, incitmeden mizah yoluyla eğtmek, iyiye, doğuyave güele y..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAEmsal-i Ali - Hazret-i Ali’nin Hikmetli Sözleri Muallim Nâcî Hazırlayan: Prof. Dr. Âdem Ceyhan (21 x 13.5, iki renk, 144 sf, karton kapak) Kalem sahiplerinin daima umumî ahlâkı ıslaha ve yükseltmeye çalışmaları, en mühim medenî vazifelerdendir diyen Muallim Nâcî, 1303 (Milâdî 1885-86) yılında Hz. Ali’nin bazı vecizelerini “Emsâl-i Alî“ adı altında mensur olarak dilimize tercüme etti. Onun, “Kitabhâne-i Ebü’z-Ziyâ“ dizisi¬nin ilk kitabı olan bu eserde Arapça asılları karşısında Türkçe ter..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAHocazade Ahmed Hilmi İstanbul ve civârında mağfiret toprağına defnedilmiş olan büyük velîlerle tarîkat-ı aliyye’den Halvetiyye ve Şa’bâniyye şeyhlerinin biyografilerini ve onların en yüce menkıbelerini ihtiva etmektedir. Şeyh Ebu’l-Vefâ (k.s) Hazretleri’nin Mübârek Türbesini Ziyâret Emir Buhârî (k.s) Hazretleri’nin Mübârek Türbesini Ziyâret Sünbül Sinân (k.s) Hazretleri’nin Mübârek Türbesini Ziyâret Mevlânâ Şeyh İbrahim Halebî-i Hanefî (k.s) Hazretleri’ninMübârek Türbesini Ziyâre Hüsâmed..

10,00TL 9,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitabın yazarı; 1981 yılının 00.02 anında Almanya'nın en büyük üçüncü kenti Bavyera eyâletinin başkenti München (Münih) şehrinde doğan Almanya'nın ilk bebeği Pelin ORTATAŞ. Büyümüş, okumuş, mesleki beceriler kazanmış, genç kız olmuş, gönlü derin, ufku geniş, sevgi ve hoşgörü dolu.Edebiyatla ilgilenmiş acemiliğini bu kitapla atarak tecrübe merdivenlerine dayanmıştır.Halen pek çok Türk gibi, Almanya'da yaşamakta ise de; Türkiye'de akrabaları, yakınları, emsalleri ve sevdikleri mevcuttur..

7,50TL 6,75TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAAşk, maşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf'in giriştiği iman ve tevhid mücadelesi onların kalplerinde sakladıkları ve Allah'a duydukları muhabbetten ve aşktan kaynaklanmaktaydı. Allah da bu muhabbeti ve aşkı karşılıksız bırakmayarak onları kendi koruması altına almıştır.Sûfilerin nazarında mağara arkadaşları,ilahi muhabbet mertebelerinde yükselerek Allah'ın dostluğuna ulaşmaya lâyık kişiler hâline gelmişlerdir.Bu yüzden de sıklıkla onlardan Allah..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%10

ACIKLAMAMürid vird ve zikir için sabahleyin, temiz ve abdest almış olduğu halde yere dizüstü yahut bağdaş kurup oturmalı, kalbini hazırlamalı, bütün günahlardan tevbe ve istiğfâr etmeli, bir yandan dili ile zikir çekerken kalbi ile de mânâsını tefekkürde bulunmalıdır. Ayrıca mürid, virdini çekerken füyûzât menbaı olan Hazret-i Peygamber aleyhi’s-selâm başta olmak üzere, şeyhinden, pîrinden ve diğer tarîkat büyüklerinin rûhâniyetlerinden güzel bir itikatla feyz alma yoluna gitmelidir. Çünkü okuna..

12,50TL 11,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo