İlke Yayıncılık

Bu yayınevimiz genellikle : Akademik | Diğer | İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe | Dinler - Mitolojiler | Diğer Dinler | Politika | İnsan Hakları | Sivil Toplum | Mitolojiler | Edebiyat (Roman - Öykü) Çeviri | İngiliz - İrlanda | Edebiyat | Macera - Aksiyon | Edebiyat (Roman - Öykü) Yerli | Öykü - Anlatı - Hikaye | Roman | Anı - Mektup - Günlük - Hatıra | Araştırma - Deneme - İnceleme | Biyografi - Otobiyografi - Monografi | Tarih | Araştırma-İnceleme | Şiir | Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz | Öykü | Türk Edebiyatı | Eğlence - Mizah - Oyun | Mizah | Araştırma - İnceleme | Ekonomi - Emek - İş Dünyası | Dünya Ekonomisi | Yeni Dünya Düzeni - Globalleşme | İş Dünyası - Kariyer | Türkiye Ekonomisi | Kuram | Felsefe | Genel Felsefe | Genel Konular | Azınlıklar-Etnik Gruplar | Politik Hareketler | Coğrafya (Bölgeler - Ülkeler) | Bölgeler | Makale - Deneme - Derleme | İnsan ve Toplum | Kent ve Kent Sosyolojisi | Kişisel Gelişim | İslam | Sosyoloji (Diğer) | Biyografi - Otobiyografi | İslamda Kadın ve Aile | Hz. Muhammed Aleyhisselam | İslam ve Etik | İbadete Dair | Kuran ve Kuran Üzerine | Siyasi - Felsefi İslam | İslam ve Düşünce | İslam Tarihi | Ortadoğu - Arap | Yönetim - Devlet Üzerine | Uluslararası İlişkiler - Dış Politika | Siyaset Bilimi | Siyasi Partiler Üzerine | Kürt Sorunu - Kürtler | Osmanlı ve Öncesi (Siyasi - Askeri Tarih) | Sağlık | Sağlık Uygulamaları | Sanat | Dünya 20.yy (Siyasi-Askeri Tarih) | Türk Tarihi Araştırmaları | Antoloji kategorilerinde kitap çıkarmaktadır. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz.

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMAİslam dininin bir nevi teolojisi olarak nitelendirmenin mümkün olduğu kelâm ilmi inanç ile ilgili meseleleri konu edinen bir disiplin olarak h. 2. asırda ortaya çıkmıştır. Kelâm ilmini ilk kullanan sistematik kelâm ekolünün Mu’tezile olduğu yaygın görüştür. Mâturîdîlik ve Eş’ârilik şeklinde biçimlenen ehl-i sünnet kelâmı ise h. 3. asrın sonlarında, 4. asrın başlarında doğmuştur. Müslümanların düşünce tarihlerinde kelâm yöntemini kullanan mütekellimler yanında, kelâm yöntemine karşı çıkan..

17,00TL 15,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMABosnalı Hasan Kâfî Akhisârî (ö. 1616), devrinin önde gelen Osmanlı âlimleri arasında yer alır. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş, çeşitli alanlarda eserler kaleme almıştır. Bu eserler arasında yer alan “Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem”, Osmanlılarda devlet düzenine dair eleştirel analizler içeren, ıslah çözümleri öneren siyasetnâmelerin öncülerinden biridir.Akhisârî’nin çok yönlü bir âlim olması ve sahip olduğu teorik bilgiyi devlet idaresinde edindiği pratik tecrübe ile birleş..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMAMalik bin Nebi medeniyeti ‘‘şeyler’’in değil, fikirlerin inşa ettiğini; sömürgeciye küfretmenin değil, bilakis ‘‘sömürüye elverişlilik’’ten kurtulmanın özgürlüğü mümkün kıldığını gördü ve gösterdi.O, ‘‘ölü fikirler’’in öldürücü fikirlerden daha tehlikeli olduğu; sömürgecilerin usturuplu yöntemlerle sömürge aydınlarını satın aldığını, manipüle ettiğini veya susturduğunu; İslam dünyasındaki dikta rejimlerinin dinin özünden değil bozuk tarihi mirastan kaynaklandığını cesaretle haykırdı.Mali..

17,00TL 15,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMA15. asrın büyük ilim adamlarından biri olan Molla Gürânî, önemli ilim merkezlerinde tahsilini tamamladıktan sonra, dönemin önde gelen merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kahire Berkûkiye Medresesi’nde hoca olarak göreve başladı. Otuz yaşında Anadolu’ya geçen Gürânî, kısa kesintiler dışında, hayatının tamamını burada geçirmiştir. Osmanlı Devleti’nde II. Murat, II Mehmet ve II. Bâyezid dönemlerinde önemli görevler ifa eden Gürânî, II. Murat Döneminde, Manisa’da bulunan Şehzade Mehmed’i..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMAMüslüman bir birey açısından yaşadığı hayatta en çok ihtiyaç duyacağı şeylerin başında, dünya hayatında Allah’ın razı olacağı bir hayat tarzına sahip olmak ve ahiret hayatında kurtuluşu elde ederek Rabbinin lütfu sayesinde cennete kavuşmak gelmektedir. Elinizdeki bu eser, dünyada Allah’ın razı olduğu makbul ve muteber olan bir hayat anlayışına nasıl sahip olunacağı ve ahirette de kurtuluşu elde etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair sorulan sorulara İbn Hazm’ın verdiği cevapl..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Fırtınalar estiren bir hayatın ancak paylaşılabilecek kadarına ışık tutabiliyorum. Hayat boyu yapılmış yüzlerce röportajların sora sora bitiremediği bir hayatı bir kitaba sığdırmak elbette mümkün değil. Kimi şeyler mutlaka yazılmalıydı, kimileri de ne kadar ilginç yahut önemi haiz olursa olsun yazılmadan sadece şahitliği yapılmış olarak kalmalıydı. Bana hayatının kapılarını sonuna kadar açan sevgili Şule Yüksel ablama sonsuz minnet duygularımla... Maksadımız hasıl ola... Gayret bizden, tevfik A..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yıllarca verdiğim İslam Dini Esasları derslerinde, ibadetlerin sırf fıkıh kuralları çerçevesinde ele alınmasının, hem yetersiz, hem de öğrenciler açısından çok sıkıcı olduğunu gözlemledim. Bunun üzerine, öğrencilerin ilgisini çekecek yöntemler arayışına girdim.Bunlardan biri olarak, ibadetlerin pekçok yönünü kapsayıcı “ilkeler“ ortaya koymanın yararlı olacağını düşündüm. Uygulamada bu yolun gerçekten de ilgi uyandırdığını görünce, konuyu daha sistemati..

17,00TL 15,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİktisadî yönden kalkınmanın birinci adımı sanayileşmeden geçiyordu. Necmettin Erbakan sanayileşmeyi bir varlık ve yokluk mücadelesi olarak görüyordu. Sanayileşmenin iktisadî üstünlüğü, iktisadî üstünlüğün de dünya üzerinde söz sahibi olmayı getirdiğini biliyordu. Sanayileşememenin ise başkalarına muhtaç olmak, zamanla onların tahakkümü altına girmek demek olduğunun bilincindeydi.Bundan yaklaşık 60 yıl öncesine dayanan bir hikâyesi vardır Gümüş Motorun. Sanayileşmiş devletlerin diğer düny..

18,00TL 16,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Misyonerlik faaliyetlerinde Patrikhanelerin rolü... Patrikhanelerin faaliyetleri ve amaçları... Fener Rum Patrikhanesi ve diğerleri... Türkiye’nin mevcut durumu ve geleceği üzerine yatırımlar yapan ve bu amaçla ulusal ve uluslar arası düzeyde girişimlerde bulunan Patrikhaneler hakkında yayımlanmış en yetkin eserlerden biri... (Tanıtım Yazısından)..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

11,00TL 9,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Başlattığı yeniden inşa çağrısının, kendisinden sonra da devam ettirilmesi vasiyetine uygun olarak, Müslüman gençliğin bu yürekli düşünürü tekrar gündeme alması dileğiyle... (Tanıtım Yazısından)..

12,00TL 10,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kim, neyi kaybettiyse onu aryor. Kıymet arz eden ve kendi ruh dünyasında açılımlar sağlayan, olmak adına bir yerlere taşıyan, olgunlaşmak adına içerdikleriyle bir anlam ifade eden, oldum sanılan noktada yeni kapıların açılması ve yeniden başlamaya vesile olan. Sura yeniden üflenen ve yenilenerek arayın bulunduğu noktanın başa dönüş olduğunu işaret eden. Bir noktadan bir merkeze ve bir merkezden bir noktaya, ol emrine muhatap ve olmak menziline rücu eden. Yükseğe, en yükseğe. Kemale ermek ne yüce..

13,00TL 11,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Derler ki; bir gün Trakya’dan bir salık (haberci)geldi. Gelen Salığa göre; Yunanistan’ın Korent Kanalı dolaylarında, Sparta ve Atina’ya komşu Megara bölgesi halkı, savaşlardan yorulmuş, kıtlık ve sefalet içindedir. Bu halk kendilerine yeni bir yurt aramaktadır. Delf Tapınağı kahinine (APOLLO) gidip nereye yerleşelim diye danışırlar. Kahin Apollo da onlara, körler kentinin (Kadıköy) karşsını yurt edinmelerini söyler (Sarayburnu) (Arka Kapak)..

7,50TL 6,75TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Rüyâmda, seyyah bir ressamı oynuyordum. Ovadaydım, eski evlerin, harmanın resmini yapıyordum. Başımın üstünde alıcı bir kuş dolanıyordu. Bileğime kondu. avucuma kan kırmızı gelinciği bırakıp, uçtu gitti. Erken dökülmüştü gelinciğin tülleri. Kuşluk zamanı, güneş odama kanlı bir bez parçası gibi serilince uyandım. (Tanıtım Yazısından)..

13,00TL 11,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Zamanı belirsiz kadîm devirlerden îtibâren her nasılsa günümüze değin intikâl edebilmiş bilgi ve hikmetin “altı anakol“dan ulaşanlar üzerine yapılmış “araştırma“nın kırıntıları olup misliyle mevcûd olan mütebâkîsinin numûnesi ve dahî şahsımın da henüz “seyir hâlinde bulunduğum yolculuğun tasvîri“ mâhiyetinde takdîmidir...Vedat Ali Özkan Kayacı- (Tanıtım Bülteninden)..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAGelenekçi olsun modernist ve çağdaşçı olsun, bütün müslümanlar günümüzde, tekrar Kur’an’a dönmenin kaçınılmazlığı konusunda neredeyse fikir birliği etmiş durumdadırlar. Tekrar Kur’an’a dönüş düşüncesinin genel kabul görmüş olmasının yanısıra, İslam’ın çağdaş bir yorumunun yapılması ve İslam düşüncesinin çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak yeniden oluşturulması için sağlıklı bir anlayış ve metodun geliştirilmesi yolunda, çağdaş İslam düşünürleri tarafından, önemli çabalar ortaya kon..

24,00TL 21,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMADünya müslüman nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran Güneydoğu Asya ülkelerinde Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur ve Filipinlerde yaşayan müslüman toplulukların siyasi tecrübe ve birikimleri ile sosyal yaşamları incelenmektedir. (Tanıtım Yazısından)..

11,00TL 9,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAManevî gelişimin önündeki üç engel Şeytan, aile-toplum ve yanlış pratikler olarak belirleniyor ve bunların insan üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konuyor. (Tanıtım Yazısından)..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

“Manevi Gelişim Dinamikleri“ dizisinin bu dördüncü kitabı, aile yaşantısını güzelleştirme ve medeniyet yapılanmasında ailenin işlevini ortaya çıkarma konularında önemli noktaları dile getirmektedir. Biz bu kitabı, “Aile Hayatının Kuralları“ adıyla değerli okura sunarken, kitapta dile getirilenlerin birer kanun mesabesinde kesin olduğunu; bu bakımdan söz konusu kurallara aykırı davranışın cezayı kaçınılmaz kıldığını belirtmek istiyoruz. Ancak bu ceza, bazen insanın hem bu dünyada hem de ahirette,..

17,00TL 15,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo