Kırsal Kesim ve Köylülük

Kırsal Kesim ve Köylülük

Bu kategoride Kırsal Kesim ve Köylülük ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
%10

ACIKLAMAÜlkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmuş, kırsal yapılarda daha önce görülmemiş biçimlerde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus, kent lehine hızla değişmiştir. Bu durum, kırı sosyal bilimlerin inceleme objesi olmaktan çıkarırken, kenti popüler bir alan haline getirmiştir. Türkiye'de kır sosyoloji çalışmalarının azlığının yanı sıra, bu çalışmalarının birçoğunda karşılaşı..

14,81TL 13,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu çalışma kentleşen Türkiye’de sorunlara çözüm üretmek amacıyla ’Kent Enstitüleri’ modeli önermektedir. Model bir öneridir. Tartışmaya ve eleştiriye açıktır, eksiktir. Uygulama aşamasında eksiklikler çözümlenebilir. (Tanıtım Bülteninden)..

22,22TL 20,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Elinizdeki kitap, Sanayi Devrimi ile birlikte değişerek dönüşen ve giderek yok olduğu düşünülen bir toplumsal oluşumu, köylüleri, insanlık tarihinin binlerce yılına damgasını vurmuş yaygın bir toplum türünü, bir toplumsal örgütlenme tarzını temsil eden köylülüğü ele alıyor. Devletli ve sınıflı toplumun uzun tarihsel macerasında köylüler ve köylülük önemli rol oynamıştır. Köylülük yalnızca bir toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimi olmakla kalmamıştır; o aynı zamanda tarihin en etkili ve uzun ö..

14,81TL 13,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAWedel’in İstanbul’un iki gecekondu mahallesinde yüz yüze görüşmeleriyle yürüttüğü alan araştırmasını temel alan Siyaset ve Cinsiyet, kadınların yerel düzeyde, mahalle ölçeğindeki siyasal katılımını inceliyor. Son otuz yıl boyunca göçlerle kente gelmiş kadınlar kitabın özneleri: İçinde yaşadıkları sorunlara bakışları, mücadeleleri, yoksulluğun hayatlarına etkisi, aralarındaki etnik ve mezhepsel farklar, bu farkların siyasal katılıma etkileri... Kadınların siyasal katılımının önündeki başl..

31,48TL 28,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kaynağını iyi duygulardan alan elinizdeki bu kitap, ayrıntılarını ilgili sayfalarında bulacağımız Ocak köyünde yaşanan gerçek öyküyü okurlarına aktarmak ve bizden sonraki kuşaklara taşımak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi yolunda, zamanla unutulup kaybolacağına inandığım belge ve bilgileri araştırıp, bir araya toplamak gibi hiç de kolay olmayan bir çalışma içinde buldum kendimi... Sonunda yüzlerce fotoğrafın, belgenin, gazete küpürlerinin bir araya gelmesiyle bir kaynak oluştu. K..

18,52TL 16,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

Bizler, aynı göğün altında yaşamış, aynı sudan içmiş, aynı ekmeği paylaşmış, aynı horana omuz vermiş, aynı sazla gönül terazisi bozulmuş, aynı duval zurna sesinde çoşmuş insanlarız. Dünyanın dört yanına dağılsak ve dünyaya başka açılardan baksak da, kökümüz, aslımız, neslimiz birdir. Göller köyü, biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça yaşamaya devam edecektir. Çünkü Göller, bir köyden çok daha fazlasıdır. (Tanıtım Bülteninden)..

18,52TL 15,74TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%20

Güler Yalçın bu kitaptaki çalışmalarında Köy Enstitüleri’nin tarihte kalan yanlarından çok, günümüzde geçerliliğini koruyan evrensel ilkelerine değiniyor. Köy Enstitülerini günümüze uyarlanabilirliği açısından ele alıyor.Bu değerli çalışma önemli bir kaynak niteliği taşıyor.(Tanıtım Bülteninden)..

15,74TL 12,66TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%-2

ACIKLAMABir Sosyal Bilimci için Türk toplumunu gözlemlemek çok heyecan vericidir. Ondan da öte herşeyin her ana değişme halinde olduğunun bilincinde ise, bu değişmenin yavaş yavaş ya da hızlı olduğunu, çeşitli yönlerin karşılıklı etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini belirlemek, yorumlamak ve yeni bilgiler üretmek son derece doyurucu bir uğraştır. Bu “Toplu eserler“ dizisinde“ yayınlanan yazılarım 1960’lardan beri, toplumun hem dış hem de iç dinamiklerle değişe değişe nasıl yeni bir temel toplum y..

24,07TL 24,55TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Yönetim deyince akla ilk gelen yönetmektir... Yönetim: önce kendimizi yönetebilmek, ardından yönetecilik bilinciyle ve liderlik ruhuyla, birlikte hareket ettiğimiz insanları en doğru şekilde motive ederek amaçlarımız doğrultusunda başarıya taşımaktadır! Yönetmek: Bireyin, kendini yönetebilmesi... Bireyin, ilişkilerini yönetebilmesi... Bireyin, işini yönetebilmesi... Bireyin, yaşamını yönetebilmesi ve kendi hayatına istediği doğrultuda kaliteli yaşam anları katabilmesidir! Bu kitapta anlatılan..

9,17TL 8,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Yörükler, Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan “cesur, muharip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam“ gibi manaları ifade eden ismi almıştır. XI. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden Oğuzların bir kısmı Anadolu’nun islamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında yerleşik hayata geçerek Türkmen adını almış bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anılmıştır. Bugün eski hayat tarzlarını devam e..

18,52TL 16,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAÜnlü tarihçi Hobsbawm’a göre: “20. yüzyılın ikinci yarısında, bizim geçmiş dünyayla ilişkimizi sonsuza kadar koparan en dramatik ve çok önemli sonuçları olan toplumsal değişim köylülüğün ölümüdür. (...) Avrupa ve Ortadoğu çevresinde yalnızca bir köylü kalesi kaldı –Türkiye’de köylülük azaldı ama 1980’lerin ortasında hâlâ mutlak çoğunluk olmaya devam etti.” İşte bu kitabın temel konusu da dünyada ve Türkiye’de tarihsel, kuramsal verilerin ışığında, köylülükle ilgili tartışmaların eşliğind..

15,74TL 14,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin (Kaveg) 18 Nisan 2008’de gerçekleştirdiği sempozyumda, Köy Enstitüleri’nin kuruluş ve yıkılış nedenlerine de değinilirken ağırlıklı olarak evrensel özellikleri bilimsel olarak anlatıldığı ve günümüze uyarlanabilirliği tartışılmıştır. Köy Enstitüleri 68 yıldır çeşitli nedenlerle Türkiye’nin gündemindedir. Bir görüşe göre, bu kurumlar o günlerin tarihsel koşullarında ortaya çıkmış ve zamanını doldurmuştur. Yeniden gündeme getirilme..

25,46TL 22,91TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

“... Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya, şimdi kendimizi ve pişmanlıklarımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş gelene geçene, Benim annemi gördünüz mü? diyor.“ Tonguç “daha fazla kız çocuğu okutabilmeliydik“ diyor. Elinin hamuru ile kalem tutan Anadolu kızları Tonguç’un kurduğu Köy Enstitüleri’nde yetişti. Tutarlı, becerikli, fedakar, özgeci kızlar... vatan işini iş edinen kızlar. Sayıları daha çok ..

5,56TL 5,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%20

ACIKLAMABu kitapta Türkiye’de ve Dünya’da iktidar değişimi süreçlerinde yaşanan insanlık dramı zincirlerinin yalnızca bir halkasını, Köy Enstitülü Hamdi İlker ve arkadaşlarının başına gelenleri okuyacaksınız. Gerçekte var olmayan bir dernek ve gerçekte var olmayan üyelerinin başına gelenlere duruşma tutanaklarıyla tanık olacaksınız. Bu kitap sonraki kuşak aydınlarına not düşen bir belgedir. Ayrıca aydınların adalet, demokrasi ve bilimselliğin hayata geçirilmesi konularındaki talepleri sürdürme..

18,52TL 14,89TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%-2

ACIKLAMABir sosyal bilimci için Türk toplumunu gözlemlemek çok heyecan vericidir. Ondan da öte herşeyin her an değişme haline olduğunun bilincinde ise, bu değişmenin yavaş ya da hızlı olduğunu, çeşitli yönlein karşılıklı etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini belirlemek, yorumlamak ve yeni bilgiller üretmek son derece doyurucu bir uğraştır. Bu “Toplu Eserler“ dizisinde yayınlanan yazılarım 1960’lardan beri, toplumun hem dış hem de iç dinamiklere değişe değişe nasıl yeni bir temel toplum yapısına ul..

24,07TL 24,55TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%20

Ferit Burak Aydar’ın yayına hazırladığı ve çevirdiği Lenin Külliyatı’nın 19. kitabı, “Köy Yoksullarına - Sosyalistler Ne İster?“ başlığını taşıyor. Lenin bu kitabında, kır yoksullarının kaderinin neden kent işçileriyle birleşmekte yattığını ve köylerdeki sınıfsal mevzilenmeleri anlatıyor.....

2,78TL 2,23TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Ankara’nın Cumhuriyet Türkiyesi’nin başkenti olarak yeniden kuruluşu, tutkularla ve sancılarla yüklü bir süreçti. Yeni Türk ulusunun inşasının söylemsel modeli ve bir nevi sergi mekânı idi, Ankara. Halkı vatandaşa dönüştürme projesinin, Batılılaşma, modernleşme, medenileşme ülkülerinin sosyal şantiyesi idi... Bu kitap, “bozkır kasabasından başkent yaratma“ mitolojisinin ulus-devlet kuruluşundaki işlevine ilişkin bir kuramsal analiz çerçevesinde, bu mitolojinin berisindeki çelişkileri, sosyo-psik..

32,41TL 29,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İnsanın yerleşim tarihi, toprağa bağlılıkla başladı. Tarihteki bütün büyük medeniyetler, toprağı işlemeye bağlı olarak gelişti. Buna karşılık bu faaliyetlerin yozlaşması veya bozulması da tersi bir etkiyle tarihte yüzyıllar süren büyük devlet medeniyetlerin sonu oldu. Tarihsel süreç boyunca medeniyetin seviyesini tayin eden insan-toprak ilişkisi, günümüzde de en etkili şekliyle belirleyici olmaya devam etmekte, bütün teknolojik ve kültürel gelişmelere rağmen 21.yüzyıl medeniyetlerinin temel ana..

30,56TL 27,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMADeğeri dış ülkelerce de kabul edilmiş ve yapıtları birçok yabancı dile çevrilmiş olan seçkin eğitimci Mahmut Makal güçlü yazarlığını da bu alana adamış bir savaşçıdır. Bilirsiniz, köy’den ilk tabloları sergileyerek acı gerçeklerin ürpertisini, ülke sorunlarına yabancı her alanın aydınlarına duyuran odur. Ve daha o zaman çarpıcı anlatım gücüyle, özgün biçimiyle usta bir yazıneri olduğunu da ortaya koymuştur. Kimin ve neyin yazarı olduğunun bilincinde, kişiliğini oluştururken yaman bir to..

23,15TL 20,83TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Niyazi Altunya, yüzyıllar boyunca ezilmiş köy insanının, bilimin öncülüğünde yazgısını değiştirme mücadelesini simgeleyen köy enstitülerinin tarihini anlatıyor, Cumhuriyet Devriminin yarattığı özgün eğitim modelini her yönüyle inceliyor.(Tanıtım Bülteninden)..

18,52TL 16,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo