İslam ve Etik

İslam ve Etik

Bu kategoride İslam ve Etik ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
%10

ACIKLAMABugün Müslümanlar olarak dünya ölçeğinde kendi gündemimizi oluşturmamız, kendi kültür ve dilimizi yaymamız gerekmekte. Kabileci, mezhepçi, ifrat ve tefritçi, cemaatçi düşüncelerden uzak durmamız gerekmektedir. Dini yaşayışlarımızı salt ibadet, sufizim’in üstünde dünya gündemini belirlememiz gerekmekte. Müslüman dünyanın geçmişi temiz ve paktır. Hiçbir şekilde başımızı yere eğecek bir durum söz konusu değildir. Ancak pasif edilgen iyi müslüman yerine, aktif özne iyi müslümanlar olmamız ge..

10,00TL 9,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitap Türkiye'de insan hakları eleştirisi anlamında islami camiada tek kitaptır.Yazar: Islam'ın çizdiği 'kul hakları' çerçevesi ile islâmi literatürde kabul gören ve bir ideoloji gibi benimsen Batıdaki 'Insan hakları' teorisinin apayrı boyutlarına dikkat çekiyor. Tartışmaya konuyla ilgili söz söyleyenlerin katılmasını sağlıyor ve/veya eleştirilere bu zevotın metinlerinden cevap veriyor.Bu metodla hem kitabı bilgiye ulaşılır kılıyor hem de ezber bozan çok güçlü tezler öne sürüyor. Islâ..

32,40TL 29,16TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAHarcanan her türlü çabaya rağmen haram davranışlar konusunda irili ufaklı tüm konuları bu kitapta toplayabildiğimizi iddia edemeyiz. Fakat gerek özel hayatta, gerek sosyal hayatta ve gerekse aile hayatında Müslüman’ın bilmesi gereken ve belki de pek çok kitinin hafife aldığı haram konulardan önemli olanlarını bu kitap sayfaları arasında toplamış bulunuyoruz. Öyle zannediyoruz ki; bazı konuların yüce Allah tarafından neden haram kılındığının üzerindeki sis perdesi, bu çalıma ile bir nebz..

28,00TL 25,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“İslam Akaidi“ adını verdiğimiz bu kitapta, İslam’ın iman esasları konusunda, nassa, nakle bağlı kalınarak eski bir geleneğin devamının sağlanması cihetine gidilmiş, hem günün ihtiyaçları gözönünde bulundurarak ve hem de özellikle araştırıcı zihniyet sahibi kişilerin durumu da dikkate alınarak, derli toplu bilgiler arzedilmeye çalışılmıştır. Kitap, bir Giriş’ten sonra beş bölüm halinde düzenlenmiştir.Giriş’te kısa tarihi bilgiler verildikten sonra, birinci bölüm: Din duygusu ve imana, i..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMAİsteyince Rabbaniden isteyen, sıkıntıya düştüğünde Rabbine sığınan, Rabbani anne-babasından ve çocuklarından daha çok seven, korku ve ümit arasında daima Rabbine yönelen, başına gelen güzellikleri Rabbinden bilip sevindiği gibi, uğradığı musibetleri de Rabbaniden bilip sabreden seçkin kulun vasfıdır Rabbani olmak. Rabbinden korkutuğu için ibadet eden haricilerin ve sadece sevdiği için ibadet eden bir kısmın sofilerin yoluna değil, korku ve ümit arasında olan ashabın yolunda olandır Rabb..

18,00TL 15,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İslâm’ın evrensel ahlâki ilkelerine muhalefet insanlık için tek kelime ile intihardır. Çağımıza damgasını vurmuş büyük âlim ve hareket liderleri söz birliği etmişlercesine ahlâki ilkelere dikkat çekmiş ve uyarılarda bulunmuşlardır. Hayatın içinde yıllarını yoğurarak ciddi bir hayat tercümesine sahip olan bu liderlerin, sonunda aynı ilkelere dikkat çekmeleri oldukça ilginç değil midir’ Biz bu kitabımız ile ahlaki hastalıklar ve çareleri konusunda okurlarımıza yardımcı olmayı amaçladık. Rahman ve..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMAAlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v) sadece müslümanlar için değil, tüm insanlık için kıyamete dek örnek alınacak, izinden yürünecek yegane şahsiyettir. Kainatın Efendisi’nin pak sireti, çağlar bounca insanlığın yolunu aydınlatacak, onları derin karanlıklardan apaydınlık yarınlara taşıyacak ibretli hakikatlerle mücehhezdir.Hadislerle Günlük Hayatımız, bu ibretli hakikatleri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) günlük hayatı çerçevesinde ele alan bir kitaptır. Günlük h..

45,00TL 38,25TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAMelek Girmeyen Evlerden Bazıları Sıla-i Rahmi Terkeden (Akrabalarla ilgiyi kesenin) Evi Anne ve Babasına İtaat Etmeyenin Evi Yetim Malı Yiyenin Evi Faiz Yenilen Ev Köpek Bulunan Ev Çok Sövülen Ev Resim ve Heykel Bulunan Ev İçki İçilen ve Kumar Oynanan Ev Allah’a Şirk (Ortak) Koşulan Ev Tavla Oynanan Ev Fuhuş Yapılan Ev Büyük Günahlar İşlenen Ev (Arka Kapak)..

19,00TL 17,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslam ümmeti, yakalandığı birtakım amansız hastalıklardan dolayı izzetin şahikasından, zilletin kucağına ; şerefin zirvesinden horluğun pençesine düşmüştür. Bu hastalıkların kaynağı –Hadis-i Şerifte belirtildiği üzere- manevi zaaf, ruhi boşluk, dünya sevgisinin kalpleri istila etmesi ve bu husustaki rekabettir. Islam ümmeti kendilerine Yüce Allah’ı unutturan şeyler ile meşgul olup Allah’ı unuttular da Allah  da kendilerine kendilerini unutturdu...

18,00TL 16,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMABu kitap; Âlimler hakkında uygunsuz laf söylemeyi ve yazı yazmayı adet edinenlere... İlmiyle amil âlimleri karalamayı kendilerine yol edinerek onları töhmet altında bırakanlara, ifadelerini olmayacak şekilde yorumlayanlara ve bütün güçleriyle âlimlerin üzerine yürüyenlere...İlim ehline karşı koymak ve onlara kötülük iliştirmek üzere tüm azim ve enerjilerini harcayanlara şunları söylüyor: Şunu bilin ki âlimlerin etleri zehirlidir ve onların değerini düşürmeye çalışanlar hakkında Allah’..

12,00TL 10,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Macit Fahri İslâm’da ahlâkî düşüncenin temel yönlerini açıklamaya çalıştığı bu eserinde ahlâkî düşüncenin kronolojik gelişme çizgisini takip eden tarihsel metodu ihmal etmeden, temel ahlâk konularını analitik metotla sunmaya çalışıyor. Kitap, İslâm’da ahlâkî düşünceyi dört temel bölüm altında ele almaktadır: Macit Fahri, Nassî ahlâk, kelâmî ahlâk, felsefî ahlâk ve dinî ahlâk şeklindeki tasnifiyle İslâm ahlâk düşüncesinin bütünlüğünü büyük ölçüde sergilemiştir. Bu zor görevi yaparken de mümkün o..

41,67TL 37,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMASize sunulmakta olan Sohbetler (Tenbih’ül Gafilin) adlı bu eder, hem bir ahlak, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır. Fıkıh, ahlak ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, ’Tevhid’ birlik dini olan İslam’ın ’ana caddesi’ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksınız. Eserde de görüleceği gibi; ihlas, ölüm, ölümün şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve alametleri, cehennem ve cehennemliklerin halleri, iyiliği emir ve ..

50,93TL 43,29TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“Melâmet“ hakkında lügatlerde ya da ansiklopedilerde yazılanlara baktığımızda karşımıza pek de olumlu tariflerin çıktığı söylenemez. Ne yazık ki, bu konu hakkında yapılan açıklamalar genelde okurda olumsuz izlenimler bırakmaktadır.Oysaki Melâmet; kesinlikle kötü bir düşünce değil, erdemli ve saygın bir yaşam biçimidir. Hatta Melâmet, varlığın Allah ile olan ilişkisini sorgulayan, insana kim olduğunu öğreten, diğer insanlara ve tüm doğaya karşı saygılı ve sevgi dolu, kısaca, insanca davra..

35,00TL 31,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitapçık, Muhammed Emin Er Hocaefendi’nin değişik zaman ve münasebetlerle yazmış olduğu irşad nitelikli bir takım risalelerinin derlemesinden ibarettir. Dinin esaslarıyla ilgili en önemli meseleler: Din ve Ahlakla ilgili önemli tavsiyeler İlim ve Akideden sonra tevbe ve amel etmek Amele engel olan şeyleri def etmek Gerçek mümin vasıflarına sahip olmak Ahlakın temel asasları Ashabın ahlakı Müslümanın adabı Aile içi adap Müslüman kadının adabı Müslüman kadının tesettürü vb. gibi konular ele ..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMARivayetlere göre Züleyha, hayânın sembolü hükmünde olan Hz. Yusuf’a yaklaşmak ve arzusunu tatmin etmek için yaklaştığında etrafındaki putların üzerini örtmüştür. Olgunluk çağının akabinde muhakeme yeteneği verilen Hz. Yusuf, neden böyle yaptığını sorduğunda; “putlardan utandığım için“ demiştir. Züleyha. Yusuf Peygamberin sözleri ise yıllar, asırlar geçse de önemini asla yitirmeyecek tarzdadır. “Sen sahte ilahından hayâ duyuyorsun da, ya ben Rabbimden nasıl hayâ etmeyeyim?“ Dört duvar..

10,00TL 8,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAEserleri ile bütün İslâm dünyasında tanınan Muhammed Kutub, bu kitabında müslümanın inancını tevhid zemininde düzenleyen sistemin ana hatlarını çizmektedir. “Bir müslümanın bütün hayatı inanç temeline oturmalıdır“ düşüncesiyle kaleme alınan eser Allah’a imanın temellerini Kur’ân-ı Kerim’den hareketle ele ortaya koymaktadır. Eserde İslâm inancının temeli âyetlerle ortaya konmakta, tevhidin günümüz insanı için ifade ettiği anlam ele alınmakta ve bu yoldan sapmanın sebepleri yalın açık bir ..

24,00TL 21,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Hem bir yaşama biçimi, hem de bir bilgi edinme yolu olarak tasavvufun İslam kültüründe çok etkin ve yaygın bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. 1918 yılında sırf İstanbul’da faaliyette bulunan dergah sayısının üçyüze yaklaşması bu konuda bir fikir verebilir. Elinizdeki eserde, tasavvuf ve tarikatlar, tarih içindeki gelişme çizgileri de gözönünde bulundurularak, ana hatlarıyla verilmeye çalışılması, Giriş’te genel bilgiler, tasavvuf, süfi ve ilgili terimler, 1. bölümünde tasavvufun Kur’an..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bir kısım ülkeleri süper güç yapan ilim ve tekniktir. İlim ve tekniği haram eden bir tek ayet ve hadis gösterilemez, tam tersine pek çok ayet ve hadis, ilimde ve teknikte ilerlememizi emrettiği halde, çeşitli sebeplerle Müslümanlar iki yüz senedir geri kalmış. İslam medeniyetinin esasları şunlardır: İlim, sanat, teknik ve İslam ahlakı. Özellikle parada, malda ve makamda ahlaklı olmalı. İlim, Allah’ın sıfatıır, dinli-dinsiz kısımlara ayrılmaz; bu sebeple okul ders kitaplarının bütünü, bir kısım a..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“Vav” bir duruş, “vav” varoluş, anne karnında çocuk, “Uzun ömür verilirse terse çevrilmiş” bir hal... “Vav” huzurda, secdelerde beli bükük ihtiyar, İhtiyaren bir yöneliş, zevale doğru kemal...Yavrusunu esirgeyen bir annenin kucağı, İlahi bir merhametin büyütüldüğü beşik... İsyanla, günahla dolu kulların sığınağı, “Vav” secdede acziyetle yüz sürülen bir eşik...“Vav”, “elif”in Rabb önünde bükülmüş bir sureti, “Vahid” olana baş eğip, abdiyeti hissetmek... “Vav” mahviyet makamında bi..

14,81TL 13,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAAllah Teala, insanoğlunu çeşitli güç ve yeteneklerle donatılmış bir şekilde yaratmıştır. Bizler, günümüzde bazı sapkın ve günahkarların günah işlemek ve sapkınlığa düşmek konusunda gece gündüz çalıştıklarını; bu uğurda sınırsız gayretler sarf ettiklerini okuyoruz, görüyoruz. Bu kimseler, batıl olduğu apaçık bilinen bu yolda uzun mesafeler katediyor, akıllara durgunluk veren bir şekilde sabır gösteriyor; bu yolda mallar harcıyor ve tehlikeleri göze alıyorlar. Kötülük yapabilenler, iyilik ..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo