İslam ve Kültür

İslam ve Kültür

Bu kategoride İslam ve Kültür ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMAAklın krallık tahtından inerek yanılabilirliğini kabul ettiği ve kendi kendini yetersiz bulup eleştirdiği bir noktaya yürümesi, oradan da ortak aklın mecrasına doğru yol alması modernizmin bir fazileti olarak görülmelidir. Modernizmin aklı, bilimsellik/rasyonellik güdüsüyle hareket ederken dine karşı farklı stratejiler geliştirmişti. Ya dini, tıpkı Spinoza ve Kant’ın yaptığı gibi, bilimsel/rasyonel bir dile ve kalıba dökerek bir çeşit akıl dini yaratmış ya da farklı olarak deizmi ayrıcal..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMACihad hakk’ı üstün ve hakim kılmak için gayret sarf etmek, islam davası yolunda gücün son noktasına kadar çalışmak ve bu dava için bütün imkan ve kaynakları seferber etmektir. İslam’da cihad farz bir ibadettir ve müslümanların dünya ve ahiret saadetleri cihad üzere olmalarına bağlıdır.Bir başka tarafıyla da cihad; kendimizi kötülükten, şeytani kuvvelerden, sahte ilahlardan, putlardan temizlemektir...

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslam felsefesi, “Hakikat”i burhan yöntemini merkeze alarak farklı perspektiflerden anlamaya çalışan modelleri bir “düşünce pazarı” kurarak sergilemeye çalışır. Hakikat adına bize kim, ne getirirse getirsin, ona şükran duyulması esas alınır; fakat bu şükran, sunulanın aynı şekilde kabul edilmesini gerektirmez. Eleştirel bir şekilde içinde bulunulan şartlar bağlamında yeniden yorumlanma ve yeniden sunum söz konusudur.  Zaten tarih felsefesi açısından geçmişin aynen tekrarı mümkün olamaz, ..

36,00TL 32,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAKelâm tarihinde adından söz ettiren Celâleddîn ed-Devvânî (v.908/1502), Osmanlı medreselerinde eserleri okutulan ve aynı zamanda Osmanlı kelâm düşüncesinin şekillenmesinde etkili olan önemli şahsiyetlerden biridir. Devvânî, felsefe ile kelâmın birleştiği dönemin bariz özelliklerini taşıyan eserlerinin birçoğunda Eş’arî kelâmının, vahdet-i vücûd ve İşrâk felsefesinin izlerini yansıtmaktadır. O, hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Bu anlamda Dev..

23,50TL 21,15TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

44,00TL 39,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMABunlar; hocamız Abdulaziz bin Merzuk et-Tarifi’nin, birçok konu üzerine yaymış olduğu nakilden (Kur’an ve Sünnet’ten), kendi aklının ve fikrinin ürettiklerinden oluşan satırlardır. Ben de bunları ilim, akide, fıkıh, siyaset, âdab ve fikir bakımından hacimli bir kitap hâline gelinceye kadar satır satır kaydettim, her bir faydayı diğerine ekledimAkılların ve fikirlerin süslenip bezenmesi, gece sohbetlerinde okunması, kulakların, ağızların ve gözlerin faydalanıp zevk alması için, sevdiğim b..

23,00TL 19,55TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%15

ACIKLAMASünnet, Kur’an’ın öngördüğü ve emrettiği hayat tarzının Efendimiz (sav) tarafından fert ve toplum hayatında en güzel şekilde uygulanması ve yaşanmasıdır. Sünnet, İslam’ın dünya ve ahiret dengesini nasıl kurduğunu ve bunu nasıl koruduğunu en açık şekilde ortaya koyan nebevî hayat anlayışıdır. Sünnet her türlü üstün manevî değerden uzak, ilkel ve barbar cahiliyye toplumunu en üstün insanî, ahlakî ve manevî değerlerle bezenmiş medeni bir toplum hâline dönüştürme projesidir. ..

18,52TL 15,74TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

33,33TL 30,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA19. yüzyıl, materyalizmin ve pozivitizmin -özellikle Avrupa'da- bütün aşırılığı ile hüküm sürdüğü bir dönemdir. Ekonomide Karl Marx, felsefede Agüste Comte, biyolojide Darwin'le temsil edilen bu akım, Batı'nın kültür hayatını derinden etkilemiştir. 19. asırda Batı avrupa ülkelerini gezen Rus romancı Dostoyevski bile Batı Medeniyetinin gidişinden endişe etmiş, dönüşüde yazdığı; ""Batı Çıkmazı"" adlı eserinde, yer yer, görüşlerini ve endişelerini belirtmiştir. Bu asır, aynı zamanda Avrupa'..

4,63TL 4,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAErkek üzerinde etkili olmak ve onu yönetmek için sadece dişilik yetmez. Bunun için kadınca bir sanat gerekir. Başarılı olmak istiyorsanız bu sanatı iyi öğrenmelisiniz! Çoğu erkek, kadın karşısında oldukça zayıftır. Bu zayıflıklar ya da bir anlamda zaaflar, kadınlar tarafından yönetilmeye o kadar yatkındır ki, şöyle desek yanlış olmaz; Erkekler dünyayı idare eder, kadınlar da onları! Tarihte de bunu doğrulayacak sayısız örnekler bulmak mümkün. Erkek üzerinde etkili olmak ve onu yönetmek i..

32,41TL 29,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

24,00TL 21,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMASikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur’un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üstad’ın da önemle vurguladığı gibi, Risale-i Nurlar, diğer âlimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermiyor; ve evliyalar gibi sadece kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor. (Önsöz’den)..

33,33TL 30,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

Aynı Günde Kargo
%5

Although this was Said Nursi’s sole aim in life, during one period od Turkish history he was misunderstood by the government and spent twenty-five years in exile, driven from place to place and from prison to prison. This booklet, which we are publishing in the hope it will be of benefit to the people of the present, is a selection of the letters he wrote to his fellow-prisoners during the course of this unmerited treatment. (Arka Kapak)..

9,62TL 9,14TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Mesnevi-i Nuriye Mektubat Kastamonu Lahikası Lem’alar İşaratü’l-i’Caz Sözler Barla Lahikası Şualar Asa-yı Musa Emirdağ Lahikası Sikke-i Tasdik-i Gaybi Tarihçe-i Hayat İman ve Küfür Muvazeneleri Muhakemat Müdafaalar İçtimai Dersler (Ön Kapak)..

433,33TL 390,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo
%15

ACIKLAMAKalbi canlandıracak ve kalpteki imanı artıracak en büyük araç ve metot, Kurandır. Ramazan ile Kuran arasında da güçlü bir ilişki vardır. Çünkü Ramazan, Yüce Allahın üstün kıldığı ve en büyük mucizenin kendisinde inmesi için lütufta bulunduğu aydır. Bu nedenle Kurandan faydalanılabilecek en büyük ve en önemli zaman, Ramazan ayıdır. Hatta Ramazan ayı özel kuran mevsimidir.Bunun için Kuran her gün bizimle birlikte olmalıdır. Namazda ve  namaz dışındaki okuyuşlarımızda .. Kimi sure ve ayetle..

8,00TL 6,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İnsan varoluş ve yaratılış gayesinin gereğini yerine getirmek istiyorsa, Allah’ın mülkü olduğunu bilmeli ve bir ’abd’ bilinciyle davranmalıdır. Eğer ’abd’ olduğunu unutur veya reddeder de kendisini mülkün sahibi veya ortağı kılmaya kalkışırsa yaratılış gayesini tersine çevirecek sapma başlıyor demektir. Bu sapmanın neticesi ise, sadece dünya hayatı düşünüldüğü zaman, aldanma, yanlışlık, kötülük, zulüm, sömürü, keder, gözyaşı, acı çile, ahlaksızlık, sapıklık ve benzerleridir. Şirk işte böylesi bi..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu risale: ’Edilletu Tahrimi Halki’l-Lihye: Sakalı Traş Etmenin Haram Oluşunun Delilleri’adlı kitabımın özetidir. Faydalanmanın kolaylaştırılması için basit ifadeler kullandım. Ayrıntılı araştırmaları, geniş tahricleri, inceden inceye tahkikleri ve uygun düşmeyecek eklemeleri çıkardım. Risaleyi bütün okuyuculara uygun olan bir üslupta özetledim. Allah’tan bu çalışmamı güzel bir kabul ile kabul etmesini, hem dünyada ve hem de Allah’a selim bir kalp ile gelen dışında malların ve oğulların..

9,00TL 8,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Temel kültürümüz; seyahatla ilgili bize yol gösteren, ders veren, tavsiyelerle ufkumuzu açmış ve tasavvurumuzu bereketlendirmiş. Kur’anı Kerimde yirmi beş defa “Dünyayı gezin“ , “Arza yayılın“ emir- leri karşısında eğiliyor ve “Başüzre!“ diyoruz. Seyahat hakkında hadis-i şerifler bizi coşturuyor. “Seyahat edin sağlık bulursunuz!“ “Seyahat müminin-müslümanın cihanıdır.“ Yeryüzünde attığımız her adımı ibadete dönüştürmek için, yolumuzu aydınlatan emirler rehberimiz oluyor. Yol arkadaşımız olan bi..

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAÇağdaşlaşmayı amaç edinmiş her ülkenin hayalidir dürüstlük. Bu uğurda halkın istek ve niyetleri, kurulu sisteminse amaçları vardır. Ne var ki, bu isteklerle, sistemin amaçlarının uyuşmadığı noktada, inancımızın düsturu olan helal kazançtan tutun da yalan söylemeye kadar tüm değerlerini hiçe sayan bir toplumun bireyleri olmak kaderimiz olur. Son 50 yılın Türkiye’sinde bizlere vaaz edilenlere rağmen, haksız kazanç, adam kayırma, toplumu toplum yapan adalet, sevgi, saygı gibi kavramlar aya..

18,52TL 16,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

On Yıllık Hazırlık Bu eser, zaman ve makanı aşan İslam’ın cihanı şumul anlam dünyasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. İmanla başlayan, ibadetle hikmete ulaşan müslümanca hayatın coşkulu akışı evrensel bir yaklaşımla ele alınıyor. Müslüman olmanın yeryüzündeki en müteber seçim, Kur’an’ın hayatın en büyük zenginliği olduğu gerçeğinden hareketle ümmet bilinci sayfalar arasında akışını sürdürüyor. Gençlik Rehberi olma hedefi güden çalışma, on yılda tamamlandı. Görsel algıyla düşünen gençlik dikkat..

27,78TL 25,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo