YAZARIN KİTAPLARI : İsmail Lütfi Çakan

Bu yazarımız genellikle : Akademik | Diğer | Tarih | Araştırma-İnceleme | Genel Konular | Gizem - Parapsikoloji - Büyü - Ezoterizm | Çocuk Kitapları | Piyes | Edebiyat | Biyografi - Otobiyografi - Monografi | Modern Klasikler | İslam | İslam Tarihi | Eğitim | Hz. Muhammed Aleyhisselam | İslam ve Etik | İbadete Dair | Kuran ve Kuran Üzerine | Makale - Deneme - Derleme | Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar kategorilerinde kitap çıkarmaktadır. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz.

Göster:
Sırala:
%10

Dîni yetkisi, tebliğ ve tavsiyeden ibaret olan din adamının ülkemizde yasal yetkisi var olan düzen ve sistemi kötülememek şartıyla gerçekleri tavsiyeden ileri geçememektedir. Din adamı yasal olarak yaptırım gücüne sahip de değildir. Oysa hiçbir nizam, hiçbir rejim, hatta hiçbir din, ortam yani efkâr-ı umûmiye/kamu oyu hazırlanmadan ortaya çıkmadığına göre, tasavvurları renklendiren “Hakk’ın hâkim olduğu“ bir rejim ve sistemin gerçekleşebilmesi de kamu oyunun hazırlanmasına ve kazanılmasına bağlı..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitapçıkta, Peygamberler dizisinin son incisi Peygamber Efendimizin bir benzeri bulunmayan örnek hayatından ibretli çizgiler sunmaya çalışacağız.Bu çalışma, daha önce muhterem Nuh Mehmet Solmaz Beyle birlikte hazırladığımız “Kur’an-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi” adlı hacimli kitabımızın Hz. Peygamber ile ilgili kısmının 30 adet radyo-tv konuşması olarak tarafımdan özetlenen ve güncellenen metinlerinden oluşturulmuştur. Önceki kitabın üslubuna sadık kalınmıştır. Zira..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMABu kitapta, “her İslam aliminin“ hatta “her müslümanın“ bilmesi gereken “Hadisler arasında görülen ihtilaflar ve çözüm yolları“ incelenmektedir. Hadisler arasındaki ihtilaflar gerekçe gösterilerek hadise ve hadisçilere yöneltilen ithamlar cevaplandırılmakta ve hadisler arasında görülen ihtilaf meselesinin tabiliği delilleriyle ortaya konulmaktadır. (Arka Kapak)..

28,00TL 25,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Müslüman kimliği, Kitap ve Sünnet bağlısı, vahiy öncelikli düşünce sahibi, nas bulunmayan konularda ictihad yanlısı, müslümanları kucaklayan, insanlığa derin şefkat duyan ve tüm insanlığın İslâm ile tanışmasını arzulayan ve bunun için çalışan, düşünce yöntemini, değer yargılarını, hayat modelini Sünnet’ten alan, konjoktürü değil, evrensel gerçekleri kollayan, hakka taraf, mu’tedil, muvahhid, müstakim, müstekarr, muhsin, muhlis, kısaca Hz. Peygamber ve ashâbının gidişâtına uygun yaşamayı amaç edi..

22,00TL 19,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

“Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar topluluğu, insanlığı gölgesi ve idaresi altında mesut etmeye, ilerletmeye, dosdoğru yolu takip edip dünyayı imar ederek yeryüzünün bereketini artırmaya muktedirdi. Bu topluluk, insanlığın iyiliği için en hayırlı ve en çok çalışan kimselerdi. Onlar, bu hayata, boyunlara geçen demir bir zincir gözüyle bakarak ona düşman olup onu kırmaya yeltenmiyorlardı. Aynı zamanda onlar, hayata “ele geçmeyecek bir zevk ve safa“ nazarıyla da bakmıyorlardı. Hiçbir saatlerini..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Eğitim ve gelişmeye en çok lâyık ve muhtaç olan kesim, din hizmetlileridir. Bu kesim için gelişmenin sürekliliği, hizmetin etkisinin ve dolayısıyla kalplerin fethinin sürmesi demektir. Bu da insanımızın mutluluğu anlamına gelmektedir. Zira “Bulutlar ağlamayınca çimenler gülmez.“ Gönül adamlarının, din görevlilerinin yetişmek için göğüsleyecekleri güçlükler ve gösterecekleri özveri, müslümanların kemalini besleyen bereketli rahmet damlalarına dönüşecektir. Zamanın, sistemin ve insanların rağbeti ..

35,00TL 31,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİlk örneklerini Hz. Peygamber’in uygulamaları ve tavsiyelerinden alan İslâm eğitimi, kendine has çerçevesi içerisinde kurumlaşmış ve bu eğitimin âdâb denilen uyulması gerekli kâide ve uygulanması lüzumlu teknikleri, zaman içinde müstakil eserlerle ortaya konulmuştur. Daha önce, Hatib Bağdadî’ye göre Hadis Öğrenimi adıyla birkaç kez basılmış olan ve bu defa iki bölümlü bir muhtevâya kavuşturduğumuz bu kitapçıkta günümüzün hadis öğrenimine hem tarihî boyutta bakmaya hem de günümüzdeki duru..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“Maksadımız; Milletlerin, Allah’ın kullarına değil, bizzat Allah’a kulluk ve ibadet etmeyi öğrenmeleridir.”..

9,00TL 8,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bu kitap, sırat-ı müstakimi, yolcularını, engellerini ve gereklerini hidayet-dalalet ekseninde incelenmektedir. Karşılıklı ilişkiler açısından dini gruplar arasında bir ölçüde yumuşama görülmekle beraber, teknoloji ve medya gibi çağdaş imkanlarla desteklenen ve bir ölçüde de evrenselleşen “ocak gayreti“nin farklı boyutlar kazanarak sürdüğü bilinmektedir. Müslümanların daha doğrusu İslam’ın, ülkede “irtica“, dünyada “İslami terör“ gibi bahanelerle etkisizleştirilme girişimlerinin post modern düz..

11,57TL 10,41TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAÜmmet Risalesi'nin hazırlanma sürecinde en çok dikkat çeken olumsuzlukların başında, Ümmet-i Muhammed'i oluşturan Sünnet-i Muhammed ve onun bilgi ve belgeleri hadis-i şeriflere hiç de dostça olmayan, bilimsellikten uzak yaklaşımların ülkemiz gündeminde yoğunlaştığı acı gerçeği oldu. Gelişme değil, ancak değişme diyebileceğimiz bu oluşum karşısında hatırlatılması gerekli ve önemli gerçekler, mutedil ve sorumlu bir üslup ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Ümmet Risalesi'nin, İ..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kimi “önce vatan“ der, kimi “önce insan“. Kimi “önce para“ der, kimi “önce kavga“. Kimi “önce emek“ der, kimi “önce sermaye“.. Kimi “önce iş“ der, kimi “önce tahsil“.. Kimi “önce araba“ der, kimi “önce petrol“.. Kimi “önce ekonomi“ der, kimi “önce demokrasi“. Kimi “önce seçim“ der, kimi “önce geçim“.. Kimi “önce Coo“ der, kimi “önce Hans“. Kimi “önce kredi“ der, kimi “önce avans“.. Kimi “önce can“ der, kimi “önce canan“. Kimi “önce parti“ der, kimi “önce cemaat“.. Kimi “önce kadro“ der, kimi “ön..

55,00TL 49,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAMilli şairimiz Mehmed Akif’in, bir kısmı hemen hemen bir asırlık şiirlerindeki tespit ve değerlendirmeleri, hem evrensel ve hem de güncel gerçeklerin apaçık birer teşhis ve ilanıdır. Akif’in, çıkış ve çözüm yolu olarak ortaya koyduğu önerileri de çoğu konuda geçerliğini aynen korumaktadır. Bu sebeple Akif merhum, fikir ve düşünceleriyle sanki dün yaşamış kadar günümüze yakın ve canlı durmaktadır. Bize göre onun bu diriliğinin gerçek sebebi, kişiliğini dokuyan inanç, bilgi, yürek, san’at ..

16,00TL 14,40TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Ya Resülellah! Biz sana, Medyûn, muhtaç ve mahcup Hissediyoruz kendimizi. Fakat senin bize, Merhametli, Muhabbetli ve Müşfik Olduğunu biliyor, koruyoruz ümidimizi. Kurbanın olayım, Ne olur, Çok görme bize şefaatini! (Arka Kapak)..

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“Sıra Bizde”, Peygamber Efendimizin(s.a.v) Hendek Harbi bitiminde, değişen şartları, görünen İslâm ufuklarını tesbit ve tescil eden bir kutlu beyanıdır: الآنَ نَغْزُوهُم ولا يَغْزُونَنا، نحنُ نَسِيرُ إليهِم Şimdi, sıra bizde... Artık Mekkeli müşriklerin üzerimize gelme gücü kalmamıştır. Şimdi biz onların üzerine gideceğiz…”(Buhari, Meğazî 29) Bu tesbit, İslâm aksiyonunun asıl şimdi devreye girmekte olduğunu bildiriyordu. Önceleri “koruyucu” olan Ensar; şimdilerde “kurucu” nesil konumund..

14,00TL 12,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Türkçe’de Hadis Edebiyatını tüm boyutlarıyla tanıtıcı herhangi bir kitap henüz bulunmamaktadır. Biz de bu çalışmamızda, memleketimizdeki eğitim ve öğretim kurumlarının pratik ihtiyaçlarını karşılamayı ana gaye ve esas çerçeve olarak benimsemiş bulunmaktayız. Bu yüzden de Hadis Edebiyatı mahsullerinin hepsini değil, bazı türlerini, önemli ve muteber örnekleri ve faydalanma usulleriyle birlikte tanıtmaya çalıştık. Bu yolla, Hadis İlmi sahasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma yapaca..

38,00TL 34,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İlâhiyat Fakülteleri lisans programlarında haftada üç saatlik bir Hadis Usulü dersi bulunmaktadır. Bu derste, fakülte, öğrencilerine Hadis Usûlü’nün pratiki meselelerini -detaya inmeden- kavratacak bir uygulama gerekmektedir. Dilimizde yayınlanmış bulunan hadis usulü kitaplarının hiç biri böyle bir program imkânına göre hazırlanmış değildir. Bu sebeple biz, bir kaç yıllık tecrübelerimize dayanarak bu ihtiyacı karşılamak üzere Hadis Usulü adlı eserimizi kaleme aldık...(Arka Kapak)..

29,00TL 26,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslâm toplum ve medeniyetinin kurulmasına şâhit olmuş, katkıda bulunmuş ilk İslâm nesli sahâbîlerin kimlik ve kişilikleri, yaşayışları, dünyaya bakışları, rehberlikleri, kısaca kıvâm ve nitelikleri hiç kuşkusuz, zaman ve zemin farklılığına bakılmaksızın tüm Müslüman birey ve toplumlar için haklı bir ilgi, bilgi ve merak konusudur. Bu sebeple günümüz toplum ve cemaatleri için gerçek mümin seviyesini yakalayabilmek bakımından sahâbe kıvâmının hedef olarak ortaya konulması, örnek alınacak ..

14,81TL 13,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

ACIKLAMAHz. Peygamber’e uymak, onun yaşayış biçimine, sünnetine hayatı uydurmakla mümkündür. Bir başka deyişle, onun hayatını imkan ölçüsünde taklit etmek, iman gereğidir.Bu, asla terim anlamında bir taklit değil, tam aksine İslâm kimlik ve kişiliğinin elde edilmesi için gerekli olan ittiba anlamında taklittir. Zira sadece Hz. Peygamber’in hayatı dindir.  Dini yaşamış olmak için onun nezih hayatının -imkânlar ölçüsünde- taklit “Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme!” sözü de bize göre ‘Hz. ..

30,00TL 25,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA“Kılıcı enseme dayasanız, ben de Rasulullah’tan duyduğum bir hadisi, başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem, o sözü elbette size yetiştirirdim.“ -Ebu Zerr (r.a.)-  ..

14,81TL 13,33TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

8,33TL 7,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo