Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı

Bu yayınevimiz genellikle : Akademik | Eğitim | Aile (Kadın, Erkek ve Çocuk) | Aile İçi Eğitim | İslam | Diğer | Sosyoloji | Çocuk Kitapları | Edebiyat | Piyes | Dinler - Mitolojiler | Diğer Dinler | Dinler Tarihi - Felsefesi | Hıristiyanlık | Mitolojiler | İslam Tarihi | Musevilik | Edebiyat (Roman - Öykü) Çeviri | Ortadoğu - Arap | Eğitim - Hazırlık - Yardımcı Kitaplar | Dil Öğrenimi | Biyografi - Otobiyografi - Monografi | İslam ve Düşünce | Tarih | Şiir | Modern Klasikler | Genel Konular | Dilbilim | Hakkında - Tarihi - Referans | Felsefe | Siyaset Felsefesi | Adalet - Hukuk Üzerine | İslam Hukuku | Araştırma-İnceleme | Konferans Kitapları | Kuran ve Kuran Üzerine | İnsan ve Toplum | Kültür Sosyolojisi | Psikoloji | Sosyoloji (Diğer) | Biyografi - Otobiyografi | Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar | Dini Roman | Hz. Muhammed Aleyhisselam | İbadete Dair | Psikoloji - Sosyoloji | İslamda Kadın ve Aile | İslam ve Etik | Siyasi - Felsefi İslam | Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih) | Tefsir-Meal | İslam ve Kültür | Kuran İncelemeleri | Referans - Kaynak Kitap | Sözlük - Konuşma Kılavuzları | Kuranı Kerim | Kuranı Kerim Meali | Makale - Deneme - Derleme | Politika | Araştırma - İnceleme | Uluslararası İlişkiler - Dış Politika | Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname | Ortaçağ´dan 20.Yüzyıla - (Sosyal - Siyasi) | Dinler Tarihi kategorilerinde kitap çıkarmaktadır. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz.

Göster:
Sırala:
YENİ
%10

ACIKLAMAGünümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur’an yorumları pek çok tartışmaya neden olmuş görünmektedir. Batı düşüncesinin son üç asrı boyunca gelişmiş bazı kuram ve yöntemlerin İslam dünyasında bilginin üretim ve koordinasyonunu sağlayan eğitim kurumları ve şahsiyetler üzerinde değişik ölçülerde etkili olduğu açıktır. Bu etkinin ve oluşturduğu karşı-tepkinin neden olduğu tartışma..

20,00TL 18,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
YENİ
%10

ACIKLAMAEhline malûm olduğu üzere Kur’an-ı Kerîm başta “Ulûmu’l-Kur’an” (Kur’an ilimleri) olmak üzere pek çok ilmin konusu olmuştur. Özellikle de bunlar içerisinde Kıraat ve Tecvid ilimlerinin oldukça önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu ilimler, Kur’an’ın Allah’ın inzal buyurduğu ve Peygamberimizin de ebedî mûcizesi olup, nüzûlünden günümüze ve kıyamete kadar kendisinde hiçbir şekilde değişiklik vaki olmayan bir ebedî mûcizeliğini temin eden ilimlerdir.Bu iki ilim (Kıraat ve Tecvid ..

40,00TL 36,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMASon dönemlerde ülkemizde Yahudilik ve İsrail’e akademik anlamda yoğun bir ilgi müşahede edilmektedir. Türkiye-İsrail ilişkileri de bu konularda yapılacak çalışmaları önemli kılmaktadır. Yahudilik veya İsrail’le ilgili araştırmalarda, kaynak dili olarak İbranicenin kullanılması fevkalade önemlidir. İbranice, Batı Sami Dilleri grubuna aittir. Bu dil adını İbranilere nispetle almıştır. Yahudiler tarafından “kutsal dil” (laşon ha-kodeş) olarak isimlendirilir. Yahudi kaynaklarında bu konuda ..

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İslam Eğitiminin tesbit ve teklifleri ile eğitimimize getirdiği değerler daha önce de bazı çalışmalara mevzu edilmişti. Eğitim Bilimi açısından çağdaş ve başarılı özelliklere sahip olduğunu gördüğümüz İslam Eğitiminin üzerinde en çok durduğu hususlardan biri de öğretmen-öğrenci münsebetleri olmuştur. Nitekim “İsalm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münsebetleri“ni konu edinen bu eserde, İslam toplumunda öğretmenlik mesleğinin doğuşu, yeri, özellikleri ile öğretmenin sahip olması gerekli nitelikler, ..

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İbnu’l-Arabi’nin en meşhur eseri olan Fususu’l-Hikem, İslam tasavvufunun Mesnevi ile birlikte şah eserlerinden biridir. Hacmi küçük olmakla beraber anlaşılmasındaki güçlük, Sadreddin Konevi’den itibaren günümüze kadar yüzden fazla Arapça, Farsça ve Türkçe şerhlerinin yapılmasına sebeb olmuştur. XX. asrın başlarında Avrupa’da İslam tasavvufuna gösterilmeye başlayan alaka gittikçe artmış, İbnu’l-Arabi’nin eserleri hakkında çalışmalr yapılmış ve tercümeleri neşredilmiştir. Denebilir ki bugün batı d..

43,00TL 38,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Vaazlarımızda kullandığımız, günlük hayatımızda birbirimize hatırlattığımız, kitaplarımıza koyup serlevha ettiğimiz, internet ortamında tedavülde olan nice hadîs vardır. Elbette bunlar içinde çokça sahih hadis vardır. Ama bu hadîslerin bazısı vardır ki, uydurmadır, bazısı çok zayıftır, bazısının aslı yok, bazısı ise kitaplarda bile mevcut değildir. Aslında bu, günümüzün sorunu da değildir. Eskiden beri var olan sorunlardan biridir. Bu hadîslere dikkat çekmek ve onları değerlendirmek kaçınılmazdı..

47,00TL 42,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İlk İslâm fetihleriyle ele geçen bölgelerde kökeni Asur ve Bâbil sürgününe dayanan irili-ufaklı pek çok Yahudi cemaati Müslümanların idaresine girmiştir. İslâm idaresinde “zimme“ adı verilen bir “teminât“la hukukî statü kazanan Yahudiler, bu statü ile can ve mal emniyeti yanında din, dil ve kültür hürriyeti elde etmiş, ilmî ve iktisadî hayatta da benzer güvencelere sahip olmuşlardır. Bu bakış ve uygulama Yahudilerin İslâm toplumuyla kaynaşmasını hızlandırmıştır. İslâm dünyasında, o dönem Avrupa’..

45,00TL 40,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA...İlk asırlardan başlayarak zamanımıza kadar, Kur’an kelimelerini izah etmek için bir çok eski eser yazılmış ve hala da bu çalışmalar, gelişerek devam etmektedir. Bu konuda yazılan kitaplar değişik isimlerle anılmakla birlikte genel olarak “Garibü’l-Kur’an“ ta’biri yaygın bir kullanım kazanmıştır. Ancak konu ile ilgili eserlerin bir kısmı hala yazma halinde kütüphanelerde gün ışığına çıkmayı ve bu çalışmaları yapacak ilim adamlarını beklemektedir. Bu sebeple bu konuda bir çalışma yapmay..

25,00TL 22,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA"Hadisleri Tarihlendirme" terkibi, nötr bir tamlama olmayıp, hadislerin menşei ve ortaya çıkış zamanının belirlenmesine yönelik çalışmalara işaret etmektedir. Konuya ilişkin Müslümanların yaklaşımı ile oryantalistlerin yaklaşımı farklılık arz etmektedir. Müslümanlar nazarında sıhhati sabit olan hadislerin menşei Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Dolayısıyla Hz. Pey-gamber'e kadar sağlam bir senedle ulaşan ve gerekli sıhhat şartlarına sahip olan hadisin tarihi, tabiî olarak O'nun dönemiyle eşza..

23,00TL 20,70TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAel-Kıraatu’l-Müşeccia, serisi 4 düzeyi ile yabancı dil öğretiminde önemli bir beceri olan ‘okuma anlama’ becerisini ilk seviyeden alıp ileriye seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Kitap, farklı ve renkli konuları sade ve anlaşılır bir üslup ile ortaya koyarken, okuyucunun konuya rahat bir şekilde intikalini sağlamak üzere özellikle girişleri, bazen metin aralarını görsel malzemelerle desteklenmiştir. Metin kavrama soruları, eş-zıt anlam kelime alıştırmaları, kalıp ve sözlük çalışmaları ile..

35,00TL 31,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAArapça, İslam dinini ve ilimlerini kaynaklardan öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken bir dildir. Ancak, Hacc’a gidenlerin, Umre yapanların ve Arap ülkelerine değişik amaçlarla, muhtelif zamanlarda seyahat edenlerin, bu dili pratik olarak kullanma ihtiyacı duydukları da bir gerçektir.Bu kitap, daha önce bir kaç baskısını yaptığımız “Ben de Arapça Konuşuyorum” adlı kitabımızdan farklı olarak, Hacc’a ve Umre’ye gidenlerin bu dili pratik olarak kullanabilecek veya en azından günlük ihti..

9,00TL 8,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAHac ibadeti insanlığın bilinen en eski ibadetlerinden biridir. Kutsal mekânların ziyaret edilmesi, o mekanların manevi cazibesine kapılarak kutsal bir yolculuğa çıkmayı gerektirmektedir. Kutsal mekânlar, kendisini ziyaret eden hacıyı dikey bir ilişki ile metafizik bir âlemle irtibata geçme tecrübesini yaşatır. Bu nedenle, dinlerde hac merkezleri aynı zamanda Tanrı ve ilahi varlıklarla doğrudan irtibata geçilen yerlerdir. ‘İlahi tecellilere’ mazhar olan bu merkezlerin ziyareti, genellikle..

19,00TL 17,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslam tarihinde çeşitli ilim dallarına mensup alimlerin biyografileri hakkında bir çok eser telif edilmiştir. Bununla birlikte usul-i fıkıh alimleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Fıkıh usulü düşüncesi fıkıh ilmi hakkında derinlikli ve bütüncül bir bakış açısına sahip olmayı sağlamakta ve ictihadın yollarını öğretmektedir. Bu sebeple özel bir öneme sahip olan fıkıh usulü alimleri üzerinde özenle durmak ve günümüze kadar gelen ilmi birikimlerini tespit etmek gerekir.Biz elinizde..

55,00TL 49,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAAsırlar sürecinde oluşan İslam kültür ve medeniyet birikimimizin dinî alana sirayet etmemesi, dinî alanın gelişen bu medenî zenginliklerden etkilenmemesi, yararlanmaması düşünülemez. Birey ve toplum hayatının önemli bir kısmını kapsayan dinî hayat, dinsel görünümlü davranış ve biçimler, içinde özün muhafaza edilmesi ve özden asla fedakârlık edilmemesi şartı ile İslami coğrafyalarda çeşitlilik arzeder. Bu anlayış farkları, yorumlar, örf ve adetler, milletlerin farklı karakter yapıları ve ..

22,00TL 19,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük çoğunluğu rivâyet döneminde olmak üzere tarihi süreçte ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bu sebeple hadisle ilgili rivâyet prensiplerini ve oluşan kavramları doğru olarakkavrayabilmek tarihi süreç içindeki gelişimlerini dikkate almayı gerektirmektedir...

32,00TL 28,80TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAMeallerin çoğunda eksikliğini hissettiğimiz bir husus, Kur’ân-ı Kerîm’in kendisinden başka en büyük müfessiri olan hadisin ihmale uğramış olmasıdır. Yine Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı tarafından yayımlanan Âyet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Meâli başlıklı çalışmamızda daha geniş şekilde ele aldığımız bu hususa, elinizdeki mealde de mümkün mertebe yer vermiş bulunuyoruz. Okuyucu, âyetlerin mânâsını açıklayan hadîs-i şeriflerin bir kısmını, kaynaklarıyla ber..

45,00TL 40,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAİslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünnetini günümüze ulaştıranların ilk halkasını, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de hadis-i şeriflerde övülen ve “İslam medeniyetinin kurucu nesli” olarak nitelendirilen sahabe nesli oluşturmaktadır. Sahabilerin hayatı, kişilikleri, sayıları, sünnete olan bağlılıkları, adil olup olmadıkları ve kime sahabi denilip denilmeyeceğiyle ilgili bilgiler yanında onların tespiti de önemli bir kon..

37,00TL 33,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

37,00TL 33,30TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

İlâhiyat Fakülteleri lisans programlarında haftada üç saatlik bir Hadis Usulü dersi bulunmaktadır. Bu derste, fakülte, öğrencilerine Hadis Usûlü’nün pratiki meselelerini -detaya inmeden- kavratacak bir uygulama gerekmektedir. Dilimizde yayınlanmış bulunan hadis usulü kitaplarının hiç biri böyle bir program imkânına göre hazırlanmış değildir. Bu sebeple biz, bir kaç yıllık tecrübelerimize dayanarak bu ihtiyacı karşılamak üzere Hadis Usulü adlı eserimizi kaleme aldık...(Arka Kapak)..

29,00TL 26,10TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo