Osmanlı ve Öncesi

Osmanlı ve Öncesi

Bu kategoride Osmanlı ve Öncesi ile ilgili kitapları bulabilirsiniz. Dilerseniz FİLTRELERİ kullanıp kitapları filtreleyebilir ya da sitemizdeki yüzlerce KATEGORİDEN kitapları inceleyebilirsiniz. Üstelik HER HAFTA KAMPANYALI KİTAPLAR, KAMPANYALI KATEGORİLER ve KAMPANYALI YAYINEVLERİNİN FİYATLARIYLA.
Hemen Bir Gözatın ;)

Göster:
Sırala:
%15

Hayyam’ın şiirlerinde temel konu, öte dünya (ahret) değil, içinde yaşanan, henüz duyularla özümsenen ve algılanan evrendir. Evrene gerçekçi bir açıdan bakar. Onun için yaşamın asıl amacı mutlu olmak, usla bağdaşmayan her türlü inanç ve geleneğin etkisinden kurtulmaktır. Mutluluk, sevgi, dostluk, barış ve insani sorunlar temel çizgisini oluşturur Şeriat’ın öngördüğü ötedünya, Tanrısal evren, ölümden sonra yaşam ve dirilme, yargı günü, hep birer vesveseden, kuruntudan başka bir şey değildir, diye..

15,00TL 12,75TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Ömer Hayyam kendi tercih ettiği yoldan giderek felsefi ve riyazi eserler yazmış ve zamanındaki din ulemasıyla fikir mücadelelerine ve kalem münakaşalarına girişmiş, zamanında kullanılan takvimin ıslahına resmen görevlendirilmiş bir ilim heyetinin üyelik arasında bulunmuş bir mütefekkir (Penseur) ve bir alim (Savant) dir. Şiir onun asıl mesleği değildir. Onun rubaileri yazması, bir amatörün yani diğer işleri arasında şiire de biraz merak saran bir adamın arada sırada kendi zevki için bir iki manz..

45,00TL 40,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAYaydan fırlayan ok gibidir ağızdan çıkınca bir söz. Ve hiç geri dönmüş değildir atıldıkta sonra bir ok. Seli başından bağlar ileriyi gören kişi. Ve geçtiği yerleri harap eder baştan bağlanılmayan sel. Ne tükenmez hazinesin sen ey dil ve ne devasız bir dert! - Anadolu Celâleddin - Dinle Neyden - Ambardaki Fareler - Sır odur ki gizli gerek - Dili kontrol edebilmek - Lokman ile efendisi - Alçal ki yükselebilesin - Akıl ile ruh - Bir iksirdir sabır - İki bedende tek gönül - Ku..

14,00TL 12,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Divan Şiiri Yazıları, eski şiirimiz üzerine değişik zamanlarda yazılmış araştırma - inceleme yazılarından oluşmaktadır. İki bölümlük kitabın ilk bölümü, mazmun, bikr-i mana, sehl-i münteni vb. divan şiiri terminolojisinin tanıtımına ve şiirin iç yapısıyla dil-üslup konularına ilişkin yazılara ayrılmıştır. İkinci bölümde ise şiir tarihiyle birlikte eski edebiyatımızın çeşitli konularını ilgilendiren yazılar bulunmaktadır. Özellikle ilk bölümlerdeki yazılarda; bizlerden gittikçe uzaklaşan divan ş..

30,00TL 27,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Bir benin bahası Gürcü Gürcistan,Bir benin bahası Hind u HindistanBir benin bahası şol ArabistanBir beni de Tatar Hanı bend etmiş Bir beni bend etmiş Şam’ı Haleb’iBir bend etmiş Mısır, Anteb’iKarac’oğlan eydur Nazlı Çelebi Bir beni de Âl Osman’ı bend etmiş(Tanıtım Bülteninden)..

10,19TL 9,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Edebiyatımızda, bir ismin gizlenmesi şeklinde düzenlenmiş bilmecelere “mu’amma“ denmiştir. Mu’ammalar, başlangıçta Allah’ın 99 ismi (esma-i hüsna) hakkında düzenlendiği halde, sonradan insan isimleri için de yazılmıştır. Ancak bazı divanların “mu’ammeyat“ kısımlarında esma-i hüsna için söylenmiş mu’ammalar da yer almaktadır. Şairlerimiz, bu tür mu’ammaları bir saygı gereği olarak mu’ammeyat kısmının başına yerleştirmişlerdir. Mu’amma bir bakıma manzum bir oyun, bir bilmece türüdür. Bu bakımdan ..

15,00TL 13,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%15

İlmiye sınıfına mensup divan şairleri, Osmanlı dönemi Türk Edebiyatının en dikkat çekici simalarıdır. Elinizdeki Divan, bu sınıf şairler arasında adı geçen Nali (Ö. 1086/1675-1676)’ya aittir. 17. yüzyılın geride iz bırakmış şairlerinden olan Nali yaşadığı dönemde, kendi muhiti içerisinde herkesçe bilinen bir bilim ve sanat adamıdır. Hakkında bilgi aktaran eski biyografi kitaplarının şairi övgü dolu ifadelerle anlatmaları, kişiliği ve şairliğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu kaynaklardan ed..

34,00TL 28,90TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Şiirimizde bir başka dönemeç de Tevfik Fikret’tir. Aruzu kullanmak da eriştiği ustalık onu zirveleştirmiştir. Akif-Fikret kavgası ise toplumumuzun dramı. Hem Fikret’i hem bu kavgayı bu eserde derinliğine bulacaksınız. (Arka Kapak)..

10,80TL 9,72TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Ne çare Kün! emri zuhura geldi Eşya vü mahlûkat hep zahir oldu Her ervah kendini bir yolda buldu İman u ikrraı ben sana dedim Dertli çok hikmetten irşad olmadı Sensiz mahşer yeri küşad olmadı Çok nebiye vardım imdat olmadı Şefaat kânısım Mustafa dedim (Tanıtım Yazısından)..

10,19TL 9,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Hurmet eden rahmet bulur Mevlidine Muhammed’in Rahmet-i Hak nazil olur Mevlidine Muhammed’in Diler isen şefa’ati İki cihanda devleti Daima eyle rağbeti Mevlidine Muhammed’in Lutfi bu gafletten uyan Merhamet-i Hakk’a dayan Ol rahmet-i Hakk’a şayan Mevlidine Muhammed’in (Arka Kapak)..

4,63TL 4,17TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAEski ve yeni harflerle tenkitli neşri ilk defa 1991 yılında İz Yayıncılık tarafından yapılmış olan Safahat, Mehmed Âkif’in 1893-1936 yılları arasında yazdığı ve bir kısmını yayımladığı ancak Safahat’a almadığı yüz adet şiir ile birlikte genişletilmiş giriş ve ayrıntılı indekslerin de ilavesiyle çok daha mükemmel şekilde yeniden istifadenize sunulmaktadır. Yayınevimiz M. Ertuğrul Düzdağ’ın 1970 yılından beri devam eden araştırmalarının eseri olan bu değerli çalışmayı, merhum şair ve fiki..

85,00TL 76,50TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Gün ÜCRETSİZ Kargo
%10

ACIKLAMAHasbıhaller divan edebiyatının en ilginç türlerinden biri olmasına rağmen bu konuda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Divan edebiyatının toplumsal yönünü ortaya koyan hasbıhallerde nasihat etme, uyarma ve ibret alınmasını sağlama amacı vardır. Safi’nin Hasbıhal’inde 16. yüzyıl Osmanlı toplum yapısına ait değerli bilgiler bulunmaktadır. Eser, yazıldığı dönemin toplum hayatını, değer yargılarını, mesleklerini, tarihsel ve kültürel birikimini, toplumda görülen aksaklıkları, toplumun ve insanın..

18,52TL 16,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%20

Türk Halk Edebiyatının önemli bir kısmını teşkil eden Türk Saz Şiiri / Aşık Edebiyatı ve temsilcileri, Eski Türk Edebiyatı ve Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı mensupları gibi, sürekli “ferdi“ nitelikleri ön plana çıkaracak değerlendirilmeye devam edilmiştir. “Edebiyat Tarihçisi“ bakışıyla sanatkar ve “eseri“nin değerlendirişmesinden, Aşık Edebiyatı mensupları da nasibini almıştır. Dikkatlice bakıldığında Ddaloğlu’nun da bu bakış ve anlayışla değerlendirildiği görülecektir. Elinizdeki eser dört yı..

38,00TL 30,55TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kadir niye kıydın elin oğluna Zahir o yiğit de tatlı can idi Girit’te eşinin “elin oğlunu“ öldürdüğü haberini alan Anadolu kadını böyle söylüyor. Bu iki dizede ne yok ki: Öldürülenin “tatlı can“lığı, yiğitliği, oğulluğu... hepsi var. Tek şey yok: Onun “düşman“lığı. Halk şiirinde o bir insan, bir can, bir yiğit. Neydi bu işlerin aslı Cahil gönlüm zaten yaslı “Seferberlik“in ardından söylüyor bunu bir ana. Bu dizelerden, savaşın içinde olanların savaşı nasıl gördüğünü anlıyoruz. Savaş oldu mu h..

34,00TL 30,60TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Kültür ve edebiyat tarihimizde daha çok “Feylesof“ lâkabıyla tanınan Rıza Tevfik, şiir yanında felsefe, tasavvuf, sosyoloji, folklor ve estetik gibi değişik alanlarda önemli çalışmalar yapmakla birlikte, onun yaşadığı devirde bir çığır açan şiirleri diğer bütün faaliyetlerini gölgeleyecek şekilde daima ön planda gelmiştir. Rıza Tevfik, özellikle II. Meşrutiyet’i takip eden yıllarda yayımlandığı divan, koşma ve nefesleriyle âşık tarzı şiir geleneğine yeni bir ruh verirken, folklor, halk ve tekk..

46,30TL 41,67TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%20

ACIKLAMAİçindekiler Yaşadığı Zaman Yunus Emre’nin Soyu Sopu Çocukları Yunus’un Tarikat Zinciri Sarı Saltuk Baba Halkın Ermişi Yunus Yunus’un Gömülü Olduğu Yer Neresi Sarıköy Efsanesi Yunus Emre Karamanlıdır Belgelerin Sağlamlığı ve Değeri Karaman’da Yunus’un Zaviyesi Kirisçi Baba Zaviyesi Kirisçi Baba Ayrı, Tirasçı Baba Ayrı Evliya Çelebi Karaman’da Bir Belge Daha: Konya Salnamesi Yunus Şeyhdir Yunus Emre’nin Felsefesi Gerçeği Arayan Yunus Ahlakçı Yunus Yunus’un Dünya Görüşü ..

34,00TL 27,34TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMAMillî olmadan milletler olunmaz. Kendimizi bilmeden, başkalarına kimliğimizi nasıl bildirebilelim? Millî hafızamız, atalarımızı ve bize bıraktıkları mirası tanımakla zenginleşecektir. Onların pek çoğu, bugün ibretler okunacak ömürler yaşamışlar, bizim zaman zaman karşılaştığımız hâllerle karşılaşmışlar, bir miktar da bize hayret ve gıpta telkin eden işler başarmışlardır. Yaptıkları ve yapamadıkları, söyledikleri ve dinletemedikleri, yazdıkları ve okutamadıklarıyla bize hem ibret  hem de ..

18,00TL 16,20TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

ACIKLAMA..

40,00TL 36,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

16. Yüzyıl Çağatay edebiyatının Şeyban Han (ö. 1510) ve Babür Şah (1483 - 1530) gibi önemli hükümdar-şairlerinden “Kul Ubeydi“ mahlası ile şiirler yazan, bu yüzyılda hikmet tarzı şiir geleneğinin yeniden canlanmasını sağlayan, hatta hikmetleri daha sonraki yüzyıllarda Ahmed-i Yesevi’ninkilerle (ö. 1166) karıştırılan Ubeydullah Han (1480 - 1539) milli dille, yani Çağatay Türkçesi ile edebi eserler verilmesine daima destek olmuştur. Çağatay Türkçesine yöneliş aslında Ali Şir Nevayi (1441 - 1501) ..

23,15TL 20,83TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo
%10

Yunus Emrem bunu söyler Aşkın deryasını boylar Şu yüce köşkler, saraylar Viran olur kalır bir gün (Arka Kapak)..

11,11TL 10,00TL

Sepetinizde

Sepetten Çıkardınız

1-3 Günde Kargo